Blogg Arvid Nordquist tar ...

#73 Grattis alla kaffedrickare! Idag gick Arvid Nordquist ut med att man från och med juni i år får ett kaffesortiment som till 100 % är certifierat. Därmed har man skruvat upp takten vad gäller omställningen i branschen, inte minst då konkurrenter tidigare gått ut med löften kring samma målsättning men uppenbarligen inte levererat lika snabbt. Att kaffebranschen ser hållbarhetsutmaningarna som centrala är en naturlig konsekvens av bland annat att kaffe odlas i några av de allra fattigaste länderna i världen samt att kaffet på många håll hotas av effekterna av klimatförändringen. En sådan effekt är kafferosten, en svampsjukdom som de två senaste åren angripit kaffet hårt i Syd- och Centralamerika. Konsekvenserna har varit förödande. 50 % av kaffeodlingarna i Centralamerika beräknas ha drabbats och ca. 400 000 arbetstillfällen har förlorats. Många varnar för att om detta fortskrider kan kaffe, och i synnerhet Arabica, bli en riktig lyxvara framöver.

I en rapport som nyligen gavs ut av We Effect, Hotet mot din Kaffekopp, ställer man upp 3 övergripande problem som kaffeodlare står inför och som i sin tur riskerar drabba dig som kaffekonsument i framtiden. Dessa är:

  • Kaffemarknaden är oförutsägbar. Priserna svänger mycket år från år och ibland kan marknadspriset till och med sjunka under produktionspriset vilket gör att småodlare får kämpa för att överleva. Detta gör kaffe till en mindre attraktiv gröda att odla.
  • Klimatförändringen hotar kaffet. Kaffeodlarna har redan börjat märka av de negativa effekterna klimatförändringen för med sig, bland annat kafferost, och dessa drabbar främst kvalitetskaffet Arabica vilket är den sort vi svenskar dricker.
  • Bönderna tjänar minst i värdekedjan. Idag får de ca. 7-10 % av butikspriset.

Det finurliga med certifierat kaffe är att alla dessa problem motverkas av att du köper just certifierat kaffe – inget annat. Med certifierat avses i Arvid Nordquists fall Krav, Fairtrade och UTZ. För att beskriva dem i korthet får du genom Krav ett ekologiskt och giftfritt kaffe med lägre klimatpåverkan, med Fairtrade vet du att bonden får skäligt betalt och med UTZ som kanske är den minst kända av de tre vet du att arbetsvillkoren är skäliga, spårbarheten hög och att man tagit hänsyn till miljön. Genom Arvid Nordquist vet du dessutom att hela sortimentet är klimatberäknat och klimatkompenserat, där klimatkompensationen bland annat sker genom trädplantering, agroforestry och stöd till småbrukare runt Limay och Somoto, Nicaragua i ett Plan VIvo-projekt kallat Communitree Carbon Program. I Somoto, där trädplanteringen kommer att äga rum i år, finns många kaffeodlande småbrukare vars ekonomi och grödor kommer att gynnas av träden och projektet.

Att Arvid Nordquist valt att klimatkompensera just i Nicaragua är ingen tillfällighet. Där har man redan ett stort engagemang då en av de stora leverantörerna finns där. I rapporten från We Effect redovisas just hur Arvid Nordquist samarbetar och stödjer en av Nicaraguas största farmer La Cumplida som ZeroMission fick glädjen att besöka 2012:

Vi arbetar med långsiktiga relationer. Om vi garanterar köp av en viss volym så har odlaren möjlighet att planera och göra investeringar. Vi har samarbetat med La Cumplida under många år. Avtalet med Arvid Nordquist har möjliggjort omfattande investeringar för farmen och en bra arbetsmiljö för arbetarna, skolor, mödravårdscentral, matsal etc.

 

– Erica Bertilsson, Marknadschef

Tar du ditt kaffe svart eller grönt?

Kaffebuske på farmen La Cumplida

 

Detta är inlägg #73 i initiativet #blogg100 som går ut på att skriva ett blogginlägg om dagen i 100 dagar med start den 1 mars 2014
Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.