Aktuellt Blogg Låt kolet ligga kva...

Sjuttiofem procent av alla fossila tillgångar i marken måste stanna kvar där, om vi inte ska få en skenande temperaturhöjning. Enkelt att säga. Men hur ska det gå till? Vem ska stoppa alla kolbrytande, oljeborrande, frackande och oljesandsutvinnande företag? Ska det vara marknaden eller politiken?

Mycket hopp ställs till allt pensions- och investeringskapital att det ska dras bort från olje- och kolföretag och påverka aktiekurserna negativt och bolagen att ändra sig. Men för att riskerna med sådana aktier ska bli påtagliga måste politiska hot om åtgärder komma till. Så att riskerna med att äga dessa företag blir uppenbara även på kort sikt. Logiken i att pensionspengar inte ska investeras i fossil energi är ganska uppenbar: Pengarna ska vi få ut för att trygga vår ålderdom. Men hur ser den ålderdomen ut, när temperaturökning och extrema väder slår till? Opinionstrycket växer dock för det som kallas divestering och allt fler investerare ansluter sig, men jag tror det kommer att ta lång tid. Det måste till ett större opinions- och politiskt tryck som slår mot fossilenergin. Och under tiden kommer inte Exxons och BPs lobbyister att rulla tummarna.
Ett intressant opinionsskapande initiativ är the Guardian’s ”Keep it in the ground”, som utmanar Bill & Melinda Gates Foundation resp Welcome Trust att divestera, två fonder som donerar pengar till att bota sjukdomar och svält och som vi bloggat om tidigare. Eftersom det handlar om att skapa en dräglig framtid för speciellt fattiga länders invånare blir det liksom fel om dessa institutioner investerar i fossilindustrin som kommer att medverka till att dessa fattiga människor får det ändå svårare.

En lösning är att göra förnybar energi så billig att den konkurrerar ut den fossila. Det har faktiskt visat sig att prissänkningen på oljemarknaden som drivits av Saudarabien för att stoppa expansionen av frackning har gett effekt. Det finns en lönsamhetsgräns som gjort att många utvinningsprojekt stoppats, inte minst djuphavsborrning efter olja. Så frågan är om oljeutvinning inom polarområdena också kommer att falla på dålig lönsamhet?

Ett kraftfullt politiskt steg vore att dra undan alla subventioner till fossilindustrin. Totalt handlar det om 4400 miljarder kronor som regeringar ger som stöd årligen.

Hur många människor vet om att de i många länder via skatten är med att betalar för att fossilbaserad verksamhet ska kunna fortsätta att släppa ut kolidoxid?

Att förnybart är på frammarsch visar investeringarna i vind och sol över hela världen. Priserna per producerad kWh har stadigt dalat och nu konkurrerar vindkraft väl med nya kolkraftverk.
Att kärnkraften är på väg ut är ju ett faktum som inte ens näringslivet längre förnekar. Vattenfalls beslut att stänga två reaktorer understryker detta. Att det finns politiker som vill ha mer kärnkraft i vårt land får väl ses som att ovilja att ändra gamla vallöften trots att världen ser annorlunda ut.

Terspektiv Elon Musk hade i sin presentation, när han sa att det räcker med en kärnreaktor som vi dessutom har på säkert avstånd, nämligen solen som kan försörja hela världen. Det kanske viktigaste med hans projekt är att det skapar tilltro. En del jämför honom med Steve Jobs…

Så fossilindustrin kommer att utmanas av förnybara lösningar och lagringsteknik kommer att vara en del av lösningen. Men fortfarande, kommer kolet att stanna i marken? Att som EU vilja beskatta etanol, som kan vara förnybar till 90%, med motiveringen att den annars snedvrider konkurrensen är inte precis det som botar fossilsjukan. Marknadsargumentet hotar vettiga klimatåtgärder.

Tessla’s lansering av PowerWall är kanske inte den slutliga lösningen på problemet att lagra energi men definitivt intressant. Det visar att det kokar inom hela teknikområdet och vi kommer att få se initiativ från många laboratorier världen runt som forskar på energilagring. Det var förresten ett intressant perspektiv Elon Musk hade i sin presentation, när han sa att det räcker med en kärnreaktor som vi dessutom har på säkert avstånd, nämligen solen som kan försörja hela världen. Det kanske viktigaste med hans projekt är att det skapar tilltro. En del jämför honom med Steve Jobs…

Något land måste gå före om de fossila tillgångarna ska bli kvar där de är och Sverige har faktiskt chansen att visa att det går. I stället för att låta Vattenfall sälja sin verksamhet i Tyskland till företag som kanske är mindre ansvarstagande, varför inte helt enkelt lägga ner. Vattenfall har förlorat 80 miljarder på dåliga investeringar förr och det fick just inga konsekvenser annat än att dåvarande VDn avpolleterades. Så varför inte föregå med gott exempel och låta kolet ligga kvar i marken.
Inget annat land har utnyttjat möjligheten att stoppa flödet av fossilt kol från marken till luften ovanför. Argumentet att vi är små och att det inte spelar någon roll vad Sverige gör skulle komma på skam. Vi skulle bli ett föredöme som skulle sätta press på andra nationer att göra likaledes.
Det skulle sända ut en våg av hopp. Inte bara skulle årliga utsläpp större än Sveriges upphöra. Det skulle ge kraft åt alla som bryr sig!

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.