Aktuellt Blogg Rapport från Jens b...

En lång och spännande dag går mot sitt slut här kommer Jens Johanssons rapport från första dagen av tre från sitt besök hos Trees of Hope i Malawi.

Möte på förmiddagen på Clinton Development Initiatives (CDI) kontor i distrikt 10 i Lilongwe. Genomgång med Commodius Nyirenda, ansvarig för klimatkompensationsprojektet. CDI har även andra projekt i Malawi kring odling av sojabönor som passar bra som kombinationsgröda med majs som är den huvudsakliga grödan vid sidan av tobak.

Första träden planterades 2008 och certifiering enligt Plan Vivo uppnåddes september 2011. CDI’s projekt är det enda i Malawi hittills som klarat certifieringen. Certifieringen tog relativt lång tid och var därmed kostsam. Största svårigheten förutom ekonomi har varit att nå ut och förklara konceptet kring klimatkompensation och konsekvenserna för lokala odlare. Det är ett uttalat krav från Plan Vivo att de som deltar ska förstå konceptet och gå in i projektet med öppna ögon. Givet läskunnighet och utbildningsnivå ställer det stora krav på pedagogik och att nå ut på olika språk. Att lyckas med detta har varit en viktig framgångsfaktor för CDI.

För att undvika besvikelser har CDI lagt stor vikt på att tydliggöra för deltagande odlare att pengar från klimatkompensationen är en bonus och att andra värden av trädplanteringen är det som är viktigast:

 • Minska beroende till enbart jordbruk
 • Ökade inkomster som leder till minskad fattigdom
 • Kunskap om klimatförändring och hur anpassning kan ske
 • Tillgång till ved och byggmaterial på sikt

Att hitta och bygga upp rätt lokal expertis har varit utmanande men gör nu att CDI har blivit kompetenscentra som andra organisationer och regeringen kan vända sig till. CDI har åtta anställda inom klimatområdet varav sju arbetar i fält. Lokala projektledare arbetar på frivillig basis och är oftast odlare själva. De arbetar i grupper med 40-50 familjer.

Projektet finns i två områden – Dowa och Neno. Dessa områden utsågs av Malawis regering. Odlare kan välja på fem olika planteringssystem som ger olika stor kolbindning per hektar. Om CDI lyckas sälja kolkrediter sker utbetalning under 10 år i sju utbetalningar.

På eftermiddagen besöke vi Dowaområdet som ligger en knapp timme från Lilongwe. Det som slår en när man färdas genom landskapet är att all tillgänglig mark är uppodlad, varenda kvadratmeter. Eftersom det är regnperiod är odlingsarbetet i full gång och det är grönt och vackert. En annan sak som slår en är hur mycket människor och framförallt barn man ser – man förstår att Malawi är tättbefolkat.

Projektledarna i Dowa

Först mötte vi 15 lokala projektledare, nyckelpersoner i regionen, för en kort introduktion. Därefter åkte vi till en by 30 minuter bort för att besöka en odlare. Hela byn välkomnade med sång och dans på ett överväldigande sätt. Introduktion inför hela byn, ca 200 personer, och därefter sång och dans igen. Samtal med odlaren och kort vandring genom de planterade träden, bland annat det som Bill Clinton planterat för några år sedan. Det som odlaren berättade var att anledningen till att han gått med i projektet är en vilja att hjälpa till med återbeskogning och dels för att få tillgång till ved och byggmaterial. Svårigheter är att regnen är mer oberäkneliga och att vissa trädsorter inte tål torrperioder.

Nyfikenheten var stor kring mitt besök och jag försökte berätta om Destination Sigtuna, Fritidsresor, Star Tour och Finnmatkat som klimatkompenserar genom CDI.

Därefter åkte vi vidare till en annan by där man gått samman kring en plantering bredvid en skola. Kort introduktion på samma sätt som tidigare och därefter visning av byn. Husen är av tegel eller lera och har halmtak och man har getter, grisar och hönor. Så många barn…

Imorgon får vi följa Jens färd vidare till Neno.

Från Wikipedia har vi saxat lite information om Malawi:

Malawi, formellt Republiken Malawi, är en stat i södra Afrika som gränsar till Moçambique i öster, Tanzania i öster och norr samt Zambia i väster med ca 13 miljoner invånare. På gränsen mellan Malawi och Tanzania ligger den 580 kilometer långa Malawisjön, världens nionde största insjö. Namnet Malawi kommer från språket chichewa och betyder “flammor”. Det syftar på de ljusreflexer som kommer från Malawisjön.

Malawi är ett av världens minst utvecklade länder och landet har upprepade gånger drabbats av massvält. Jordbruket är den viktigaste näringsgrenen. 90 % av befolkningen är beroende av jordbruket, 40 % av BNP och 88 % av exporten har jordbruksanknytning (varav hälften är tobak). Både nativiteten och dödligheten är höga i Malawi, och nästan hälften av befolkningen är under 15 år. Den årliga befolkningstillväxten är omkring 2,4 %. Uppskattningsvis 15 % av den vuxna befolkningen lever med hiv eller aids.

Malawi är ett av Afrikas mest tätbefolkade länder. Marken är dock inte speciellt lämplig för odling, vilket ger en mycket hög befolkningstäthet i förhållande till jordbrukets resurser. De största befolkningskoncentrationerna ligger i de centrala och södra delarna av landet. 85 % av befolkningen bor på landsbygden, men andelen stadsbor växer.

 

KOMMENTERA

One Reply

 1. Dear recipient,
  My name is Anna and I work for the Travel Agency TUI Finland, which was earlier known as Finnmatkat. I am writing to you because your site has a link to our site. We found the link from the page https://uandwe.se/br/rapport-fran-jens-besok-vid-trees-of-hope-projektet-i-malawi-dag-1/

  We have just recently changed the domain of our site. We are now http://www.tui.fi. I wanted to ask you if you could be so kind and consider changing the link to the new site, to http://www.tui.fi?

  Kind regards,Anna

Your comment has been successfully submited.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.