Aktuellt Blogg Storbolag missar kli...

SvD har studerat de tio största producerande svenska börsbolagen för att se hur de lyckats minska sin klimatpåverkan. Tyvärr har det inte skett någon minskning i realtion till bolagen minskade produktion till följd av finanskrisen. Detta förklaras med att energikostnader till stor del är fasta kostnader. Detta kan vara både positivt och negativt. Att frikoppla energikostnaderna från produktionsvolym skulle ínnebära att man också kan växa utan att dessa kostnader ökar i motsvarande grad. Men det kan också vara så som ofta är fallet: kostnaderna ökar vid ökad produktion men minskar inte vid minskad produktion.
Av rapporten framgår att alla dessa stora bolag inte har ett klimatmål som ligger på den nivå som politikerna beslutat om. Carbon Disclosure Project har räknat ut vad som krävs globalt av näringslivet för att det ska ta sin del av de utsläppsreduceringar som är nödvändiga för att nå det politiska målet om 80% reduktion till år 2050. Kravet är att man ska minska sina utsläpp med 4% varje år i relation till föregående års utsläpp. Beräkningarna bygger på en genomsnittlig ökning av BNP på 2,5 %. CDP har funnit vid en analys av de 100 största engelska företagen och även de 100 största amerikanska att deras mål ligger på ca 2%. Med denna ambitionsnivå kommer det politiska målet vad gäller näringslivet inte att nås 2050 utan först runt 2080. Ribban måste alltså höjas!

KOMMENTERA

One Reply

 1. Fel utgångspunkt=tankefel=risk.

  Naturen är, i en mening, statisk, den kan inte expandera. Kapitalismen, grunden för, OCH den bärande stommen i Dårhuset I-världen, är ett ränta på ränta -expanderande fenomen, sprunget ur en vettvillings teori om berikning via möjlig oavlåtlig fysisk expansion inom en fysisk begränsning.

  Naturen kan inte expandera – expanderar oavlåtligt gör
  däremot kapitalism-ekonomin.

  Om vi alla ställs inför ett val:

  Antingen acceptans av naturens kollapps- eller kapitalismens:

  Vad välja? Svårt? Det tycker nog inte våra älskade “småsvampar”, av vilka vi lånat Jorden – deras existens enda förutsättning.

Your comment has been successfully submited.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.