Blogg C/O City - allt du b...

Det är lätt att bli hemmablind. Jag avslutar projekt och påbörjar nya, och glömmer bort att berätta om vad vi gör på U&We. Ellinor, vår VD, frågade mig häromveckan om jag inte ska blogga om C/O City och berätta vad vi kommit fram till. C/O City? Ja, just det. Vi har ju massor resultat att dela med oss av.

I december avslutade U&We projektet C/O City, ett forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av Vinnova.  Under två år har vi vänt och vridit på begreppet ekosystemtjänster, försökt finna sätt att synliggöra de värden som naturen i staden ger och tagit fram verktyg och arbetsmetoder som underlättar för kommuner, byggare, arkitekter och planerare att jobba med ekosystemtjänster.

C/O City har bland annat tagit fram en vägledning som syftar till att bidra till att ekosystemtjänster integreras i stadsplaneringen genom att tydliggöra hur de kan komma in i planprocessen. Det populära planeringsverktyget grönytefaktorn har utvecklats för att kunna användas på allmän platsmark. En helt ny metod i Sverige är ”Ekosystemförtjänster”, en metod för aktörsdialoger som resulterar i finansieringsstrukturer för värdeskapande urbana ekosystemtjänster.

Vi har också gjort en studie kring hur ekosystemtjänster beaktas i certifieringssystem och utvecklat indikatorer som kan användas för att utvärdera ekosystemtjänster i stadsdelar. Ekosystemtjänsternas funktioner och värde har kartlagts och resulterat i en databas med kvantifieringar av allt från dagvattenfördröjning till kolbindning i träd och biologisk mångfald i koloniträdgårdar.

I Sverige ser vi ett ökat intresse bland byggherrar och fastighetsägare att bygga och förvalta byggnader som har gröna ytor på tak, och även väggar. C/O City har studerat de gröna klimatskalens inverkan på bland annat fukt- och temperaturförhållanden i konstruktioner samt energianvändning för byggnaden.

Alla resultat från C/O City finns att ta del av här. För dig som inte är intresserad av något specifikt område utan snarare vill ha en ”crash course” i ekosystemtjänster rekommenderar jag vår fina sammanfattning.

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.