Aktuellt Blogg Det är på tiden at...

Idag publicerades CDP Nordic Report 2014, den årliga rapport där 189 nordiska börsbolags klimatstrategier, klimatpåverkan och reduceringsåtgärder redovisas och rankas. 767 investerare, som tillsammans representerar ”mer än en tredjedel av världens investerade kapital” (CDP Nordic Report 2014), står bakom årets rapport.

Antalet investerare ökade jämfört med i fjol, från 722 till 767, vilket visar att intresset för klimat- och hållbarhetsdata är växande bland institutionella investerare. Investerarna är i allt högre utsträckning intresserade av de risker och möjligheter som finns i innehaven och är redo att agera därefter. Ett exempel är norska pensionsfonden, Norges Bank, som valt bort företag inom palmolja och timmer som inte lever upp till hållbarhetskraven som ställs. Vi har även tidigare bloggat om att AP-fonderna uppmanas att ta mer ansvar för klimatfrågan och att Storebrand efterfrågar bättre data så att investeringarna kan styras från “the bad guys” till “the good guys”.

Vad är då status för nordiska och svenska företags klimatarbete och synen på risker och möjligheter?

97 procent av företagen i Norden rapporterar att det övergripande ansvaret för klimatfrågan ligger på styrelsenivå eller på annan hög befattning i organisationen och 90 procent anger att klimatfrågan är integrerad i affärsstrategin. Samtidigt är det färre företag som anger att de har uppnått utsläppsminskningar under 2013 och en majoritet av företagen ser fler risker än möjligheter med klimatförändringarna. De svenska företagens genomsnittliga rankning är något högre än snittet för Norden som helhet. Det betyder att svenska företag är bättre på att vara transparenta och ge fullständiga svar, och att de i högre grad når sina klimatmål och har mer långtgående åtaganden.

Visst är det glädjande att se att klimatfrågan rent organisatoriskt har förflyttat sig från miljöchefens kontor till styrelserummet i en majoritet av börsbolagen. Tyvärr väljer jag i dag att se på glaset som halvtomt. Det är nämligen oroväckande att det inte händer så mycket, varken när det gäller utsläppsminskningar, effektiva reduceringsåtgärder eller förmågan att förvandla klimatriskerna till affärsmöjligheter. Det har sagts förut, men behöver tydligen sägas igen. Det är dags för företagsledarna att börja agera – för klimatet och för de framtida affärernas skull.

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.