Blogg Planeten räddar vi ...

Både konkurrens och tävling sporrar till utveckling, men ska vi fixa planeten behöver vi också samarbeta. Förra månaden deltog jag på Urban Transitions Global Summit 2016 i Shanghai, en konferens där hållbar stadsutveckling var ett bärande tema.

img_4883

Jag var inbjuden att prata om urbana ekosystemtjänster och innovationsprojektet C/O City som vi driver tillsammans med Stockholm Stad, White arkitekter, NCC m.fl. Den veckolånga konferensen bjöd både på spännande resultat från utvecklingsprojekt och ny spännande forskning, samt på bekräftelse av annat vi redan kände till. Konferensen dominerades tekniska lösningar och instrumentella synsätt på stadens utmaningar. Ny teknik och nya lösningar är nödvändiga för att snabbt nå en ökad resiliens och skapa en hållbar utveckling, men det räcker inte ända fram.

I det Vinnovastödda projektet C/O City har vi sedan starten år 2011 arbetat med att ta fram verktyg och metoder för att förstärka och utveckla naturens ekosystemtjänster i staden, vilket har varit viktigt. Lika viktigt har dock varit att koppla ihop de olika aktörerna inom bygg och stadsutveckling, och få dem att samarbeta och nå gemensamma mål för att förstärka den blågröna ekologiska infrastrukturen i staden. Samarbete behöver inte vara enkelt, men det är ändå ett lättare och snabbare arbetssätt än att inte samarbeta. En framgångsfaktor är att se till vad som förenar snarare än vad som skiljer parterna emellan. En annan är respektera marknadens spelregler och undvika direkta konkurrerande situationer mellan parter i samarbetet. Vi har också arbetat med deltagandemetoder för att inventera ekosystemtjänster och för att utveckla verktyg för ekosystemtjänster som ex.vis grönytefaktorn. Hur vi organiserar oss och hur vi interagerar i stadsutvecklingen tror jag är avgörande för att nå en hållbar utveckling.

Grön växtvägg i Shanghai
Grön växtvägg i Shanghai
Ny park som lyckas rena näringsämnena i floden med över 85 procent.
Ny park som lyckas rena näringsämnena i floden med över 85 procent.

I det snabbväxande Shanghai driver konkurrensen utvecklingen. Här samlas mycket av världens kapital, de flottaste varumärkenas konceptbutiker trängs på affärsgatorna och de allra senaste trenderna finns både i skyltfönster och på gatorna. Trafiken i Shanghai förvånar mig då den nästan tyst, vilket snabbt förklaras av att ett stort inslag av elmopeder och en märkbar andel laddhybrider. Vi tog del av både ny teknik inom hållbart byggande och försök med ekosystemtjänster.

Mycket kan vi lära oss genom utbyte och studiebesök, men med samarbete kommer ännu längre. I C/O City samarbetar vi med Brasilien för att visa upp svensk kompetens och teknik, men också för att vi ska lära oss av Brasilien, inte minst deras arbete med deltagandemetoder. Inom projektet försöker vi ta oss från nivån att lära oss av varandra till att skapa tillsammans. För det behöver vi vidareutveckla våra metoder och arbetssätt som gör att vi kan samskapa en hållbar utveckling. Och det gäller nog oss alla på planeten.

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.