Blogg U&We och ZeroMission...

Som en del av vårt kvalitets- och miljöarbete följer vi upp vår verksamhets klimatpåverkan med hjälp av klimatverktyget Our Impacts. För verksamhetsåret 2015/2016 har U&We och ZeroMission tillsammans haft en klimatpåverkan på 25 ton CO2e, en ökning med 8 ton CO2e mot föregående verksamhetsår. Det motsvarar 1,95 ton CO2e/anställd (1,28 ton CO2e 2014/15). Klimatpåverkan mellan bolagen skiljer sig något: 1,66 ton CO2e/anställd för U&We och 2,4 ton CO2e/anställd för ZeroMission.

Så, vilka är våra Kameler?

klimatpa%cc%8averkan-per-omra%cc%8ade-uwzm-1516

För båda bolagen är de mest betydande utsläppskällorna tjänsteresor (86 %), följt av pendlingsresor (10 %). Flyget står för 88 % av utsläppen från tjänsteresor. Under verksamhetsåret har 14 flygresor gjorts, fyra av konsulter på U&We och tio av anställda på ZeroMission (åtta av ZeroMissions flygningarna är del av en längre tur, besök hos klimatkompensationsprojekt i Afrika, uppdelat på mellanlandningar).

tja%cc%88nsteresor

För ZeroMission är platsbesök hos utvalda klimatkompensationsprojekt en viktig kvalitetsaspekt, för U&We är det framförallt kunskapsutbytet med Brasilien och Chile som bidragit till utsläppen.

Hela vår klimatredovisning finns att ladda ner här.

Senaste Inläggen

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.