Aktuellt Blogg V&S vår hjälte 199...

Vi fortsätter att under detta jubileumsår utse hjältar för varje år som gått sedan U&We bildades 1995. Denna gång har vi kommit till 1997 och utsett en hjälte som sysslar/sysslade med de ädlare dryckerna.

1997 var året då U&We började arbeta med Vin & Sprit, V&S. Därmed lade man ytterligare ett av de största livsmedelsbolagen i Sverige till kundlistan utöver Coop. Uppdraget gick initialt ut på att, liksom i Coop-fallet, ”sila kamelerna” samt att ta fram en miljöpolicy. Under åren som följde fördjupades samarbetet, man genomförde vision & handling, tog fram mål och affärsplan för det fortsatta miljöarbetet, tittade på logistik, tog fram leverantörskriterier, jobbade med det ekologiska utbudet m.m. Johan Ununger från U&We blev inhyrd som miljöchef på halvtid 1998 och blev kvar ända till 2002. Ambitionen från V&S sida var hög och tidigt, år 2000 efter en stor utbildning kallad ”Framtidsresan”  där ca. 200 anställda deltog, började man kommunicera att V&S ska vara det ledande bolaget i branschen på miljöområdet.

Artikel med vår uppdragsgivare Rolf Cassergren, V&S, i Konsums tidning "Det Goda" från början av 2000-talet

En rad kraftfulla och konkreta åtgärder infördes, bland annat började man diska flaskorna med sprit istället för hetvatten och diskmedel, vilket innebar en stor energi- och klimatvinst. Med energi- och klimatargument började man också återvinna energin från dranken. På produktsidan var man först med ekologisk snaps på Systemet, eftersom man såg att odling av spannmål var en stor ”kamel”, och på transportsidan förde man över en betydande mängd gods från bil till järnväg osv. En av uppdragsgivarna var Rolf Cassergren som då var CFO på V&S. Vi skulle vilja rikta ett stort tack till Rolf och de andra som då jobbade på V&S. Ni är alla våra hjältar och banade väg för många andra hållbarhetsinitiativ i livsmedels- och dryckesbranscherna. Rolf jobbar kvar i bolaget, som VP Operations för The Absolut Company, och även om det idag ägs av Pernod Ricard är vi mycket glada att ha kvar The Absolut Company som kund genom att de klimatkompenserar för sin produktionsanläggning i Åhus. Rolfs hälsning till U&We idag och hans reflektion kring arbetet som utfördes för snart 18 år sedan finner ni nedan:

Då för 18 år sedan var en viktig del av arbetet att guida företaget och andra berörda i vad som var väsentligt och ett miljöarbete som var på riktigt. En stor del av den tidens miljöansatser var fokuserade på valda sanningar, inte minst avseende konsumentprodukter, och mätsystem, ex ISO 14 000. Det projekt som utgjorde starten för arbetet och dess framtida inriktning var väldigt mycket ett arbete för att skapa fördjupade insikter och engagemang. Nu efter 20 år är jag enormt stolt över hur väl vi lyckades med att få igång en tydlig inriktning. Den verklighet som idag råder för Absolut vodka där vi kan sälja en produkt i det närmaste ”carbon neutral” är ett helt fantastiskt resultat som jag är enormt stolt över!

– Rolf Cassergren, The Absolut Company

Kamelanalysen som färdigställdes 1997

Vad hände annars 1997?

1997 slog IBM:s dator Deep Blue Garry Kasparov i schack, vilket var en milstolpe i datorns utveckling. Garry Kasparov hade slagit Deep Blue med 4-2 året innan men efter att IBM gjort några kraftfulla uppdateringar kunde inte Gary Kasparov rå på datorn, som man efter uppgraderingen kallade ”Deeper Blue”, utan förlorade med 3,5-2,5. Gary Kasparov sade efter matchen att han kunde ana en djup intelligens och kreativitet i maskinen vilket enligt honom tydde på att människor varit inblandade under spelets gång. Huruvida så var fallet är det ingen som vet. Kanske var Gary bara en dålig förlorare eller så var det en tidig form av artificiell intelligens (AI) Kasparov anade. Idag är datorer överlägsna människor på schack och AI har tagit stora kliv framåt. Sent förra året varnade Stephen Hawking för att utveckling av mer avancerad AI kan innebära slutet för mänskligheten. Kanske blir det nästa stora hållbarhetsfråga?

1997 var också året då Toyota Prius började produceras i full skala i japan. I resten av världen lanserades Prius först år 2000 och har sedan dess sålts i över 4 miljoner exemplar. Än idag är bilen ett av Toyotas flaggskepp och hybridtekniken har installerats i flera andra Toyotamodeller. Uppgraderingar ha skett kontinuerligt, bland annat genom pluginfunktion som gör att man kan köra 25 km på ren elektricitet. Anseendet hos Sveriges befolkning är mycket hög och miljöprestandan likaså. Förra året blev Toyota Prius Plug-in ”Folkets val” när Gröna Bilister i samarbete med Auto, Motor & Sport tog fram Miljöbästa Bil.

Sist men inte minst, i december 1997 kom Kyotoprotokollet till som en del av FN:s klimatkonvention, vilket inneburit mycket för världens kamp mot klimatet. För även om förhandlingarna under de olika åtagande perioderna kantats av motgångar och kontroverser går det inte att bortse från att KP haft stor positiv inverkan på olika plan. Inte minst har det inneburit stora investeringar i ny, ren teknik i utvecklingsländer genom den flexibla mekanismen CDM. Det har också inneburit att metoder för att mäta, rapportera och verifiera utsläpp, det man kallar MRV, utvecklats enormt, vilket är positivt för framtida klimatregimer där man hoppas att alla eller näst intill alla länder deltar. Under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod skrev 37 länder under på att reducera sina samlade utsläpp av växthusgaser med 5 % under 1990 års nivå. Vad som ska komma efter Kyotoprotokollet, det man kallar post-Kyoto, är ännu oklart men många hoppas på att klimatmötet i Paris sent i höst blir en framgång där Kyotoprotokollets efterträdare lanseras.

 

 

Your comment has been successfully submited.

Kommentera