Aktuellt Blogg Att ge tillbaka mer ...

De senaste 20 åren har företags ansvar för effekterna av deras verksamhet debatterats och tydliggjorts. Det som från början avfärdades som ”en fluga” – CSR – har nu integrerats i många företags verksamheter. Riskanalyser, uppförandekoder, kontroller, uppföljningar och hållbarhetsrapportering är en naturlig del i de flesta svenska företags arbete. Fortfarande debatteras livligt bland annat hur långt ansvaret sträcker sig, men att det finns ett ansvar utanför de egna väggarna och den egna verksamheten är det inte många som motsätter sig längre.

Det är förstås bra, men inte tillräckligt bra. Fortfarande tar vi mer av resurserna än vad som är hållbart, och fortfarande finns en skriande orättvisa i många produktionssystem. Trots krav och kontroller, trots konsumenttryck, företagsledares engagemang och enskilda organisationers vakande ögon leder det rådande systemet till att de planetära gränserna överskrids.

Därför tycker vi att det är dags att ta ett steg till, ett jättekliv bortom det som idag är mainstream och lagom. Vi inleder vårt 20-årsfirande med ett seminarium där vi introducerar och diskuterar begreppen ”bortom lagom” och ”planetnytta”.

Planetnytta som vision handlar om att ha ambitionen att inte bara minimera eller ”nolla” sin negativa på verkan på ekosystem, naturresurser och sociala system, utan om att faktiskt ge tillbaka mer än man tar och stärka de system man är beroende av och påverkar.

Bortom lagom-modellen är en strategi som leder till planetnytta. U&We vill vara en katalysator för företag att ta de strategiska stegen mot att leverera planetnytta.

I stället för målet att minska de negativa effekterna av verksamheten blir fokus planetnytta. Det kräver sannolikt en förändring av företagets affärsmodell. Man skiljer ut sig i sin bransch, vilket betyder att det inte finns någon att kopiera. Innovationer, design, nya material, produktion av produkter som går att återvinna blir nödvändigt. Man arbetar aktivt efter hela värdekedjan för att inkludera leverantörer, kunder och andra intressenter i visionen om planetnytta. Företaget levererar planetnytta på ett och så småningom allt fler områden. Man bygger en verksamhet inspirerad av ekologiska system där inget avfall finns. Man leds av principerna för cradle to cradle och cirkulär ekonomi och samverkar med andra företag så att avfall för ett företag blir råvara för nästa företag. Generella exempel på planetnytta är att plantera mer skog än vad verksamheten kräver, att rena mer vatten än vad som går åt, att generera mer förnybar energi än vad som förbrukas.

Vi hoppas att några företag ska lockas av tanken att går före, inspireras att anta visionen om Planetnytta och börja ta de första stapplande kliven bortom lagom.

Den 6 februari har vi ett frukostseminarium på temat. Hör av dig om du vill veta mer!

Your comment has been successfully submited.

Kommentera