Många företag brottas med svårigheten att minska miljöpåverkan i leverantörsleden utan att störa relationerna med just dessa leverantörer. Vi har utvecklat en metod, en ’verktygslåda’ med åtgärder för att stärka miljöprestandan och samtidigt stärka och utveckla samarbetet mellan de olika aktörerna. Åtgärderna i en verktygslåda kan syfta till att främja olika typer av förbättringar i verksamhetens påverkan på miljön eller ge positiva sociala effekter. Några av de fördelar en verktygslåda kan ge är stimulans till kreativitet och innovation.

Ett exempel är ”Saltå Kvarns verktygslåda för en bättre värld”. Saltå Kvarn ville stimulera sina leverantörer att stödja ekosystemtjänster och minska miljöpåverkan. U&We utvecklade en verktygslåda med 155 åtgärder för att främja biologisk mångfald, minska klimatpåverkan och motverka övergödning. Genom den har Saltå Kvarn skapat ett ekonomiskt och ekologiskt incitamentsystem för sina leverantörer.
Odlarna väljer själva åtgärder och genom ett poängsystem där olika åtgärder ger olika många poäng, skapas ett ekonomiskt incitament för producenterna i form av högre pris för det som producerats. Metoden har inspirerats av grönytefaktorn men anpassats för matproducenter och Saltå Kvarn.

Idén till Saltås verktygslåda hämtade vi från Grönytefaktorn som U&We har arbetad med inom ramen för innovationsprojektet C/O City, vilket är ett annat exempel på hur U&We har hjälpt verksamheter att integrera ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Olika företag i olika branscher behöver ett anpassat arbetssätt för att hantera de här frågorna.

Om du vill veta mer om hur U&We kan hjälpa ditt företag eller organisation i det här arbetet är du välkommen att kontakta oss.