Om oss Konsulter Henrik Zetterblom

Kunder

EMC, MAX Burgers, Cary Group

Bakgrund

Henrik Zetterblom har varit en del av U&We sedan 2021. Han är civilingenjör inom energi och miljö management och har tidigare erfarenhet av att arbeta med logistik på Volvo AB. Henrik arbetar inom flera områden av hållbarhetsspektrumet och har stor erfarenhet kopplat till klimatberäkningar, integrering av hållbarhet i affärsstrategin, att ta fram reduktionsplaner samt beräkning av gröna obligationer.

Henriks spetskompetenser finns inom hållbarhetsanalys, hållbarhetsdriven affärsutveckling och att förankra hållbarhet i företagets strategi. Han har även stöttat bolag operativt i den egna organisationen genom att agera på plats och förbereda verksamheter för både utomstående och egna krav samt förvätningar kopplat till att vara ett hållbart företag & bedriva en hållbar verksamhet.

Kontakta mig

076-8693761

Språk