Om oss Konsulter Henrik Zetterblom

Kunder

EMC, MAX Burgers, Cary Group

Bakgrund

Henrik Zetterblom började som konsult hos U&We juni 2022. Han är civilingenjör inom energi- och miljö- management och har tidigare erfarenhet av att arbeta med logistik på Volvo AB. Under våren 2022 skrev han även sitt examensarbete i samarbete med Volvo. Det syftade till att komplettera Volvos livscykelanalysarbete, med avseende på klimat, genom att kvantifiera den klimatpåverkan som den interna distributionen i värdekedjan gav upphov till.

Under studietiden gjorde Henrik praktik på U&We i samarbete med Sustainergies. Efter praktiken var Henrik fortsatt involverad i diverse kunduppdrag, bland annat i uppdrag för Cary Group. Hans spetskompetenser finns inom livscykelanalyser, hållbarhetsdriven affärsutveckling, energisystemsmodellering samt analys inom miljö, klimat och energi. Vidare har Henrik under sin studietid varit delaktig i flertalet ideella föreningar med fokus på hållbarhet, däribland Ingenjörer utan gränser.

Kontakta mig

+46 (0)76 86 93 761

Språk