vaxande-pengar

Har ni tänkt på att en inte alltid måste köpa gåvor? En kan ju faktiskt ge bort sådant en gör själv, eller sådant en redan har. Idag, efter att ha sprungit runt på stan för att köpa julklappar började jag fundera på om jag inte skulle ge bort ett sparande istället. Ett hållbart sparande.

Det finns en allt större efterfrågan från vanliga småsparare både på information om vad pengarna en sparar i banken används till, och på möjligheten att spara på konton och i fonder där en själv kan bestämma till vilken nytta pengarna ska vara. Länge har ansvarsfulla investeringar förföljts av perceptionen att det skulle innebära sämre avkastning att placera sina sparpengar etiskt och ansvarsfullt, men det är en kunskapslucka i människors medvetande som nu håller på att täppas till. Bland annat har Svenska Dagbladet gjort en undersökning bland över 900 fonder där 150 hade etisk profil, som visar att hållbara fonder gett bättre avkastning än de ”vanliga” konkurrenterna på både kort och lång sikt.

Då ska en dessutom ta med i beräkningen att den här typen av undersökningar oftast bara tar hänsyn till den finansiella avkastningen. Att dina pengar gör bättre nytta genom att de inte placeras i vapen, tobak, pornografi, fossilindustrin eller företag som bryter mot mänskliga rättigheter – det räknas inte ens in i resultatet! Det som ibland kallas för den miljömässiga och den sociala avkastningen, den är svår att kvantifiera och jämföra med nyckeltal.

Vad är det som gjort att människors intresse ökar för hur pengar används? Det är naturligtvis individuellt, men här i Sverige har intresset för hur man som konsument kan uttrycka sin vilja genom plånboken ökat. Det ser vi bland annat genom ökat konsumtion av ekologiska varor. Allt fler köper också varor med etiska märkningar för att vara säkra på att de som odlat och producerat varorna har goda arbetsvillkor och får en godtagbar lön för sitt arbete. Fler och fler märker helt enkelt att de kan påverka både miljö, hälsa och livsvillkor för sig själva och andra genom att göra bra val.

wearewatercampofthesacredstones

På det finansiella området har Sveriges Konsumenter tagit initiativet till något som heter Fair Finance Guide. Fair Finance Guide gör en årlig undersökning hur de svenska bankerna sköter sig på hållbarhetsområdet – både miljömässigt och socialt. De frågar bankerna ett stort antal frågor, granskar deras policies och villkor och därefter rankas de. Resultaten redovisas på Fair Finance Guides hemsida – där finns mycket intressant att läsa om hur respektive bank agerar utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

När inititativet redovisade sin första granskning 2014 var det flera tusen som mailade sin bank för att klaga på deras investeringspolicies. Inte konstigt att människor blir allt mer upprörda och engagerar sig, när de får rapporter om att deras bank investerar deras sparpengar i företag som florerar i Panama-skandalen, exporterar vapen till Saudiarabien, bygger oljeledningen Dakota Access pipeline genom ursprungsfolket Siouxs historiska marker vid Standing Rock och som bara ökar placeringarna i fossil energi runt om i världen, utan att ta sitt klimatansvar.

Om du har dåligt med julklappsidéer eller om du är förbi av trötthet på julhetsen – fundera över om inte ett sparande kan vara den bästa gåvan. Eller om du får en stund över i mellandagarna och vill veta mer om hur just din bank agerar – besök Fair Finance Guide!

fair-finance-guide-logo