Klimatrapporteringssäsongen är snart över för i år och det finns mycket intressanta lärdomar att dra när vi jämför 2019 års klimatrapportering i plattformen Our Impacts med 2020! I genomsnitt har våra kunder minskat sina utsläpp med över 20 procent! Flera av dem har halverat sina utsläpp mellan de två åren! Detta är ju ett tydligt tecken på att det går att minska utsläppen och att vetenskapligt baserade målsättningar är inom räckhåll!

Självklart är vissa av dessa kraftiga utsläppsminskningar en följd av Corona-pandemin. Vi har sett ett minskat resande både i tjänsten och till arbetsplatserna, färre evenemang har genomförts och digitala möten är numera en självklarhet. Vi ser också en ökad omställning till förnybar energi och att fler av våra kunder gör en Scope 3-screening för att få grepp om hela värdekedjans klimatpåverkan. Det känns förhoppningsfullt! För först när vi har koll på nuläget får vi grepp om vad som är stort och smått och kan sätta igång med investeringar och aktiviteter som ger utsläppsminskningar.

 

Tillsammans har vi och våra kunder minskat klimatutsläppen med ca 75.000 ton CO2e sedan 2019!

 

Ovan mängd avser endast de som är klara med 2020 års rapportering och de som rapporterar i Our Impacts. Möjligheten är stor att minskningen är ännu större!

Få svenska bolag har koll på klimatutsläppen

Dagens Industri har tagit fram ett klimatindex som visar att knappt vartannat bolag i Sverige beräknar sina klimatutsläpp. Över huvud taget!

Jag välkomnar er alla att höra av er till U&We! Vi har ett bra, användarvänligt verktyg i Our Impacts som gör att du lätt kan komma igång. Det passar både mindre och större bolag med verksamhet på en eller många platser i Sverige och världen. Och du – det är inte för sent att starta nu och få fram ett första klimatbokslut för 2020!

För inte ska vi väl missa chansen till en grönare omställning, post-Corona, som en nyligen publicerad FN-rapport gör gällande. Lyssna på inslaget i Sveriges radio!