Som en julklapp till oss själva, våra samarbetspartners och framtida generationer har U&We i år tagit steget att bli klimatpositiva.

5 kg CO2e per konsulttimme

Klimatpositiv innebär att vi, precis som flera av våra kunder, inkluderat samtliga utsläpp från vår verksamhet och värdekedja. Vi har räknat på allt från energiförbrukning och affärsresor till elektronik och inköp av mat i vårt klimatbokslut för 2019/2020 och klimatkompenserar för 110 procent av utsläppen.

Tjänsteresor och inköp utgör över 90 procent av vår klimatpåverkan. Att flyga inrikes var det länge sedan vi slutade med (om vi någonsin gjort det), men däremot har våra aktiviteter  i Brasilien bidragit till ett antal flygresor under det senaste året.

Vårt klimatbokslut visar att för varje konsulttimme som vi levererat under 2019/2020 har vi släppt ut 5 kg CO2e. Det totala utsläppet för hela vår verksamhet är 43 ton CO2e.

Utsläppen har vi valt att klimatkompensera i projektet Mikoko Pamoja,”Mangrove tillsammans”, i Kenya. Det är ett unikt projekt med fokus på att återplantera och skydda värdefull mangrove från illegal avskogning. Mangroveträden ger värdefulla ekosystemtjänster, bland annat genom den koldioxid som binds men också genom kustskydd, vattenrening samt stärkt livsmiljö för djurlivet.

Positiv påverkan

På U&We står vi för en syn på hållbarhet och affärer som går bortom lagom. Vår övertygelse är att näringslivet behöver medverka till att företag inte bara minskar sin belastning på miljö, ekosystem och sociala system utan även till att återställa och läka alla de livsuppehållande system som är en förutsättning för vår existens på jorden.

Vår största påverkan sker när vi kan hjälpa våra kunder på deras hållbarhetsresa, men det betyder inte att det inte är viktigt för oss som konsultföretag att göra allt vad vi kan för att lämna ett så litet avtryck som möjligt.

Under nästa år kommer vi se över vilka ytterligare åtgärder vi behöver ta för att minska utsläppen från tjänsteresor och ta oss an utsläppen från inköp. Vi kommer även att se över möjligheterna att sätta mål i linje med vad vetenskapen säger – att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader senast till 2050.

Med det löftet vill vi passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners god jul och ett gott nytt år!

Efter 48 timmar av seminarier, möten och mingel i Almedalen sitter jag nu på båten hem. Mobilen är full av anteckningar och sommarläsning, och huvudet fullt av inspiration och idéer. Jag har gått på intressanta seminarier som gett nya insikter, bland annat om:

Med mig i bagaget har jag både tips om inspirerande sommarläsning och möten med nya och gamla bekantskaper.

CSRD och gröna miljöpåståenden

I torsdags arrangerade U&We seminariet ”Hjälper eller stjälper kraven på företagens kommunikation omställningen mot ett hållbart samhälle?” i samarbete med Social Venture Network (SVN). Det blev ett spännande samtal om utmaningarna och möjligheterna för företagen, tredjepartscertifieringarnas roll och skillnaden mellan rapportering och kommunikation. Deltagarna hade olika perspektiv på hur effektivt förslaget om direktiv för gröna påståenden kommer att vara, men kontentan var ändå att det är viktigt att företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. Seminariet spelades in och finns att ta del av här tillsammans med Social Venture Networks övriga seminarier.

48 timmar i Almedalen

Under de här 48 timmarna har jag funderat mycket kring vilket typ av arrangemang som är det bästa formatet. Är det panelsamtalet, rundabordssamtalet eller minglet? Kanske är det inte vad som sker under eventet i Almedalen, utan allt det som sker däremellan? Samtalet i gränden mellan seminarierna, en spontan drink/öl/alkoholfritt alternativ på en fullsatt uteservering eller på en parkbänk i hamnen.

Många jag pratat med under veckan håller med om att det har varit färre event och besökare på plats i Almedalen jämfört med tidigare år. Trots det tycker jag att Almedalen fortsatt är en viktig, demokratisk mötesplats för politiker, näringslivet, civila samhället och allmänheten. Jag ser fram mot att börja planera U&We:s medverkan i Almedalen 2024, men först ska jag checka ut några veckor och njuta av sommaren.

Trevlig sommar!