Den Meteorologiska Världsorganisationen (WMO) har bekräftat att juli 2023 var den varmaste månaden som någonsin har registrerats. Samtidigt visade det sig att medeltemperaturen var 1,5 °C högre än det förindustriella genomsnittet för perioden 1850–1900. Denna uppvärmning kopplas med den lägsta nivån av havsis som någonsin har uppmätts (July 2023 confirmed as hottest month on record | World Meteorological Organization (wmo.int)). Det är faktiskt inte någonting nytt att se i nyheterna, eftersom sedan 2015 har det varit rekordhöga temperaturer i åtta år.

Men, vad innebär detta egentligen?

Enligt den senaste rapporten från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) från 2023 har klimatförändringarna redan påverkat extremväderhändelser över hela världen (IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf). Denna påverkan blev särskilt tydlig under sommaren. Konsekvenserna av dessa extrema värmeböljor inkluderade omfattande bränder i Sydeuropa och Nordafrika. Enligt Europeiska Kommissionen brann cirka 135 000 hektar mark ner under en period av 12 dagar i juli i länder som Italien, Grekland, Algeriet och Tunisien (Wildfires in the Mediterranean: monitoring the impact, helping the response (europa.eu)). Samtidigt har norra och centrala Europa upplevt en ovanligt regnig sommar. I början av augusti utfärdades en röd varning för översvämningar i Norge och vi har även här i Sverige upplevt kraftiga stormar, vilka bland annat ledde till översvämningar i Göteborgs hamn (Weather tracker: floods, storms and wildfires in Europe | Slovenia | The Guardian). Dessa händelser påminner oss om de omfattande utmaningarna när det gäller anpassning och begränsning av klimatförändringarnas påverkan. Riskerna för människors hälsa på grund av värme och fukt, påverkan på livsmedelsproduktionen och risken för förlust av arter är exempel på effekter som nämns i IPCC-rapporten. Dessa risker kan undvikas eller mildras genom anpassningsåtgärder.

"Den globala kokningens tid har kommit"

FN:s generalsekreterares uttalande om att ”den globala kokningens tid har kommit” har spridit sig över världen. Hur ska vi ta emot dessa ord? Vi kan tolka dem som en uppmaning att tänka större och att hitta nya innovativa sätt att möta klimatförändringarnas utmaningar. En sådan strategi inkluderar att kombinera olika åtgärder och angripa problemen från flera håll samtidigt. Till exempel, när det gäller bevarande av biologisk mångfald är det tydligt att ekosystemens välbefinnande är avgörande för att minska klimatförändringarnas påverkan båda genom mildras och anpassning. Genomförandet av naturbaserade lösningar är därför brådskande. Lösningarna finns, vi måste bara omsätta dem i stor skala och snabb takt.

Författare: María Jésus Silva och Peter Wrenfelt