Hurra! Nu är det 1 december och vi går in i julmånaden på riktigt. Idag startar vi på U&We den lucköppning som ska pågå fram till julafton, där vi vill ge dig tips och insikter om vad som händer på hållbarhetsområdet.

1:a advent var ju redan förra helgen, och det är väl egentligen den officiella starten i väntan på julens ankomst. I alla fall om man tänker sig julen i dess ursprungliga kyrkliga mening. Istället har veckorna före jul utvecklats till en Golgatavandring i köpcentrum och stormarknader i jakten på den perfekta högtiden. Vi bakar lussekatter, trillar köttbullar, gravar lax, kokar skinka och slår in paket. När julklappsutdelningen avslutats ligger vi där dästa framför den nya storbildsteven och petar matrester ur tänderna, medan barnen vimsar omkring i sina nya VR-glasögon. Nu upplever du kanske att jag målat upp en mörk bild av denna ljusets högtid? För många förlöper inte alls julen på detta vis, men för andra är det tvärtom ett scenario som upprepar sig år efter år bara för att man känner att man måste.

Denna första decemberdag vill jag istället utmana dig att ta kommandot över julen! Gör det som passar dig och din familj bäst, tänk hållbart där du kan och låt inte måsten styra dina val. Själv älskar jag julförberedelserna. Jag är en riktig julnörd. Men jag har skippat lussebullarna på senare år. Jag köper en färdigkokt ekologisk julskinka. Men jag lägger in sill och köper en gran. Och i år blir det några få utvalda klappar där jag bestämt mig för att hämta inspiration från den strategi för hållbar konsumtion som regeringen nyligen lanserat.

Att man på högsta nivå börjar intressera sig för hur man kan underlätta för oss konsumenter att göra bra val, tycker jag är otroligt uppmuntrande. Det har lockat mig, som visserligen tycker om att tänka på mig själv som en medveten konsument, att kolla om jag kan göra några fler enkla saker för att minska avtrycken från mitt sätt att leva. Så här i lucka 1 kommer lite julklappstips till dig:

remakeremake1

Strategin uppmuntrar till exempel till återbruk. Eftersom jag bor i Stockholm och är lite modeintresserad ska jag leta julklappar bl a i Stadsmissionens Remake-butiker. De gör nya plagg, accessoarer och snygga inredningsprylar av insamlade textilier. Strategin omfattar också en ”giftfri vardag”, så jag kollar efter leksaker till min systerson som inte är gjorda av plast. Här handlar jag nog på nätet, för jag tycker det är svårt att hitta schysta leksaker hos de stora kedjorna – har du tips tar jag gärna emot. Slutligen ska mamma faktiskt få en ny stavmixer. Strategin för hållbar konsumtion föreslår att man ska sänka momsen på reparationstjänster till hälften framöver, men till dess kan hon nog inte vänta. Däremot ser jag fram emot att det blir mer värt att lappa och laga framöver, än att köpa nytt!

Blir du nyfiken och inspirerad kan du läsa mer om Strategin för hållbar konsumtion här! Och lycka till med dina egna julförberedelser!

 

 

Med CSRD och ESRS ställs högre krav än någonsin på företagens systematiska hållbarhetsarbete. Samtidigt kan arbetet bidra till konkret affärsnytta, där den dubbla väsentlighetsbedömningen ofta är det första steget. 

Omfattas ditt företag av CSRD så har du inte så mycket val annat än att leva upp till kraven, men också för den som inte omfattas finns stora vinster med att använda sig av standarderna. Till exempel innebär en dubbel väsentlighetsbedömning en mer omfattande kartläggning som även tar hänsyn till omvärldens påverkan på företagets finansiella resultat. Den typen av insikter är värdefulla för verksamhetens riskhanteringsarbete och är en hjälp i att identifiera affärsmöjligheter. 

CSRD tar hållbarhetsarbetet till nästa nivå 

Många företag kan uppleva rapporteringskraven i CSRD och dess standarder ESRS som en stor börda. Vi tycker att verksamheter ska lägga fokus på att implementera eller förbättra sitt systematiska och strategiska hållbarhetsarbete, baserat på due diligence-principen, och snarare se rapporteringen som ett utfall av hållbarhetsarbetet. Det gör att fokus hamnar på det som är viktigt och ger resultat: arbetet med ständiga förbättringar. 

Genom att fokusera på att lyfta hållbarhetsarbetet, både vad gäller konkreta aktiviteter och struktur och processer, kan verksamheter få bättre styrning och förbättra sin konkurrenskraft. Med andra ord är det inte bara de som direkt omfattas av CSRD som kan vara hjälpta av arbetet. Även de som indirekt omfattas, som del av ett större bolags värdekedja, eller frivilligt vill ta sig an CSRD, har mycket att vinna på att utveckla hållbarhetsarbetet till mer strategiska och processdrivna nivåer.  

Det är just detta som vi på U&We ser som det stora värdet av att arbeta utifrån CSRD och ESRS: att ett företag kan gå från att arbeta med separata och ibland mindre väl motiverade hållbarhetsprojekt till att ha en tydlig process och handlingsplan för varje enskild väsentlig hållbarhetsfråga som följs upp med hjälp av mål och indikatorer.  

U&We:s syn på ett systematiskt hållbarhetsarbete

Börja där du står 

Eftersom verksamheter har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete och kraven i CSRD och ESRS är många, ser vi att det ofta är nyttigt att ta sig an arbetet stegvis. Till exempel anpassar vi den dubbla väsentlighetsbedömningen efter våra kunders verklighet (till exempel tidigare väsentlighetsarbete, kunskap om och kontroll över värdekedjan samt nuvarande riskhanteringsprocesser).  

För en verksamhet är det rätt att redan från början göra en komplett analys med fullödiga impact- och scenarioanalyser utifrån flera tidshorisonter. För en annan räcker det med att börja med några av delarna och sedan se över, komplettera och fördjupa underlagen och väsentlighetsbedömningen när man blivit varm i kläderna. Då ger vi en kartbild över vad som gjorts och vad som återstår att göra för att efterleva CSRD. 

Utifrån vår erfarenhet är det en process som väcker många tankar och frågor. Vi ser därför att det är nyttigt att komma igång så snart som möjligt och sedan kunna lägga på delar efter hand, innan man ska rapportera enligt CSRD första gången – då ska man såklart vara redo. En GAP-analys är också en bra start för att se vad verksamheten redan har på plats och vad som behöver implementeras. 

Vår process för dubbel materialitetsanalys 

En dubbel väsentlighetsbedömning tittar dels på verksamhetens negativa och positiva påverkan på människor, miljö och samhälle genom olika hållbarhetsfrågor och dels på hur hållbarhetsfrågor påverkar verksamhetens finansiella resultat. Vi arbetar ofta med kunder i workshop-format där vi faciliterar bedömningsprocessen och diskussionerna, alternativt att vi tar fram material för att kunden ska kunna göra arbetet på egen hand med stöd av oss. Bedömningarna utgår från kraven i ESRS och kundens bransch och verksamhet. Hållbarhetsfrågorna kommer från ESRS-terminologin och kundens verklighet. Som underlag till bedömningen samlar vi in existerande dokumentation om verksamhetens påverkan på omvärlden, intressenters förväntningar och behov, värdekedjan med mera, och vid behov kan vi göra kompletterande analyser.

Resultatet av den dubbla väsentlighetsbedömningen är en lista över verksamhetens väsentliga frågor, enligt de tröskelvärden som satts i förarbetet. Vi ger också input kring vad som kvarstår för kunden att göra för att ha upprättat en dubbel väsentlighetsbedömning enligt CSRD/ESRS, om det är så att kunden valt att börja med en förenklad process. 

När styrelsen har beslutat kring de väsentliga frågorna är det dags för företaget att upprätta handlingsplaner, sätta mål och bestämma indikatorer för de väsentliga frågorna. Om företaget önskar kan vi stötta även i den processen.  

ESRS-standardernas uppdelning

Nuläget för CSRD och ESRS 

CSRD-direktivet trädde i kraft den 1 januari 2023 och ska implementeras i EU-ländernas nationella lagstiftning. I Sverige ska CSRD införlivas i lagstiftningen den 1 juli 2024. De tillhörande sektor-agnostiska ESRS-standarderna för större företag finns tillgängliga, medan de sektorspecifika och standarderna som ska gälla för små- och medelstora företag ännu är på förslagsstadiet. 

De företag som är först ut rapporterar för år 2024 (med publicerade rapporter under 2025). Längre fram omfattas något mindre bolag och listade små och medelstora bolag (så kallade SME:er). För SME:er finns separata standarder för de som är listade och även för de som rapporterar frivilligt. 

På U&We upplever vi att den nationella lagstiftningen länge har velat i en mängd hållbarhetsfrågor. Det representerar inte de kunder vi möter, som efterfrågar tydligare styrning och har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor då man ser att det bidrar till en större affärsnytta. Att fokusera på goda affärer har varit vårt arbetssätt sedan vi grundades 1995 och det är inspirerande att se hur både näringslivet och EU arbetar systematiskt och dedikerat för en mer hållbar utveckling.

 

Vill du lära dig mer om hur ditt företag kan ta de första stegen mot CSRD-efterlevnad? Anmäl dig till tredje delen i vår webbinarserie om CSRD/ESRS som handlar om strategi, mål och handlingsplaner.