Jag deltog för några veckor sedan på ett webinar anordnat av CDP, tidigare Carbon Disclosure Project, om hur CDP-rapporterande företag kan komma med på ”A-listan”. Det är listan över de cirka 150 bolag i världen, som enligt CDP, har det bästa klimatarbetet.

De senaste 15 åren har CDP byggt upp ett omfattande system för att samla in klimat-, vatten- och skogsdata från börsnoterade bolag och syftet är att ge investerare hållbarhetsdata så att de kan ta underbyggda investeringsbeslut. Sedan starten har kraven på de deltagande bolagen successivt ökat i takt med att investerare blir allt mer medvetna om de risker klimatförändringen för med sig. 

Jag tycker att alla företag och organisationer, stora som små, borde sikta mot stjärnorna med sitt klimatarbete – oavsett om man hamnar på CDP:s A-lista eller inte.

Vad kan vi då förvänta oss av ett klimatarbete i topp?

Här är elva punkter:

 1. Klimatarbetet ska ledas av ett team på senior nivå och ekonomiska incitament för att, till exempel, nå klimatmål bör finnas.
 2. Organisationen ska ha ett långsiktigt perspektiv på klimatrisker, och ha god förståelse för riskerna och den finansiella påverkan.
 3. Scenario-analys bör användas som metod för att identifiera riskerna och för att skapa insikter utöver organisationens egna erfarenheter och kunskap.
 4. Organisationen ska ha gedigna och relevanta mål för att minska utsläppen av växthusgaser, förslagsvis framtagna enligt metoden för Science Based Targets.
 5. Organisationen ska ha mål för absoluta utsläppsminskningar och nå de uppsatta målen.
 6. Det ska finnas system för uppföljning och rapportering av projekt och åtgärder för utsläppsminskningarna.
 7. Samtliga Scope 3-utsläpp, uppströms och nedströms, ska vara kartlagda, mätas och följas upp.
 8. Verksamheten ska sträva efter 100 procent förnybar energi, till exempel genom åtagande inom RE100.
 9. Utsläppssiffrorna ska tredjepartsgranskas för att ökad trovärdighet.
 10. Former för samarbete med leverantörer och kunder ska finnas för att samla in data och driva utsläppsminskningar i värdekedjan.
 11. Klimatarbetet ska kommuniceras brett. 

Ingen raketforskning kan tyckas, eller?

Efter 48 timmar av seminarier, möten och mingel i Almedalen sitter jag nu på båten hem. Mobilen är full av anteckningar och sommarläsning, och huvudet fullt av inspiration och idéer. Jag har gått på intressanta seminarier som gett nya insikter, bland annat om:

Med mig i bagaget har jag både tips om inspirerande sommarläsning och möten med nya och gamla bekantskaper.

CSRD och gröna miljöpåståenden

I torsdags arrangerade U&We seminariet ”Hjälper eller stjälper kraven på företagens kommunikation omställningen mot ett hållbart samhälle?” i samarbete med Social Venture Network (SVN). Det blev ett spännande samtal om utmaningarna och möjligheterna för företagen, tredjepartscertifieringarnas roll och skillnaden mellan rapportering och kommunikation. Deltagarna hade olika perspektiv på hur effektivt förslaget om direktiv för gröna påståenden kommer att vara, men kontentan var ändå att det är viktigt att företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. Seminariet spelades in och finns att ta del av här tillsammans med Social Venture Networks övriga seminarier.

48 timmar i Almedalen

Under de här 48 timmarna har jag funderat mycket kring vilket typ av arrangemang som är det bästa formatet. Är det panelsamtalet, rundabordssamtalet eller minglet? Kanske är det inte vad som sker under eventet i Almedalen, utan allt det som sker däremellan? Samtalet i gränden mellan seminarierna, en spontan drink/öl/alkoholfritt alternativ på en fullsatt uteservering eller på en parkbänk i hamnen.

Många jag pratat med under veckan håller med om att det har varit färre event och besökare på plats i Almedalen jämfört med tidigare år. Trots det tycker jag att Almedalen fortsatt är en viktig, demokratisk mötesplats för politiker, näringslivet, civila samhället och allmänheten. Jag ser fram mot att börja planera U&We:s medverkan i Almedalen 2024, men först ska jag checka ut några veckor och njuta av sommaren.

Trevlig sommar!