Som en del av vårt kvalitets- och miljöarbete följer vi upp vår verksamhets klimatpåverkan med hjälp av klimatverktyget Our Impacts. För verksamhetsåret 2015/2016 har U&We och ZeroMission tillsammans haft en klimatpåverkan på 25 ton CO2e, en ökning med 8 ton CO2e mot föregående verksamhetsår. Det motsvarar 1,95 ton CO2e/anställd (1,28 ton CO2e 2014/15). Klimatpåverkan mellan bolagen skiljer sig något: 1,66 ton CO2e/anställd för U&We och 2,4 ton CO2e/anställd för ZeroMission.

Så, vilka är våra Kameler?

klimatpa%cc%8averkan-per-omra%cc%8ade-uwzm-1516

För båda bolagen är de mest betydande utsläppskällorna tjänsteresor (86 %), följt av pendlingsresor (10 %). Flyget står för 88 % av utsläppen från tjänsteresor. Under verksamhetsåret har 14 flygresor gjorts, fyra av konsulter på U&We och tio av anställda på ZeroMission (åtta av ZeroMissions flygningarna är del av en längre tur, besök hos klimatkompensationsprojekt i Afrika, uppdelat på mellanlandningar).

tja%cc%88nsteresor

För ZeroMission är platsbesök hos utvalda klimatkompensationsprojekt en viktig kvalitetsaspekt, för U&We är det framförallt kunskapsutbytet med Brasilien och Chile som bidragit till utsläppen.

Hela vår klimatredovisning finns att ladda ner här.

Senaste Inläggen