I know the planet is warming, I know the risks involved, but my personal impact has often seemed distant and abstract. Until I found out about my ”ice-print.

sea_ice_polar_bear

Research by the MaxPlanck Institute for Meterology reveals how much sea ice is lost each year for each tonne of CO2e emissions. Find out how much this is per tonne and per person here.

Är på konferens i Moshi, Tanzania som avslutning på ett 3-årigt doktorandprogram om resilience in East African landscapes där U&We/Zeromission varit sk industrial partner för att ge synpunkter på hur forskningresultat kan föras ut till näringslivet. Det har rapporterats om migration från höglänta områden, betalning för ekosystemtjänster, konflikter mellan elefanter och människor, sediment som avslöjar tidigare klimatförändringar, blomsterodling med underbetalade arbetare, boskapstjuvar, myter om skogsavverkning, urgamla bevattningssystem, användningen av mobiltelefoner i bevarande av skog, klimaträttvisa och samhällenas förmåga att stå emot effekter av klimatförändringar. Extremt lärorikt. Det framkommer att klimatet är den mest dominerande faktorn för förändring av landskapet. Vår partner för klimatkompensation Carbon Tanzania berättade om sina planer på att utöka de områden som de förvaltar enligt Plan Vivos certifieringsmodell. Själv bidrog jag med en presentation av Parisavtalet och det gap som finns mellan vad alla 195 nationer levererat i form av klimatåtaganden och vad som krävs för att vi ska klara målet att uppvärmningen ska begränsas till 2°C.