Förra veckan släpptes den ena livsmedelsrapporten efter den andra. På Ekogalan i torsdags släpptes Rapport om den ekologiska branschen av Ekoweb.nu. En rapport full av siffror. Siffror som alla fortsatt att peka uppåt även om ökningen mattats av något under 2016. Försäljningen av ekologiska livsmedel har vuxit med närmare 40 procent de senaste två åren och landade på 18 procent 2016. Det motsvarar drygt 25 miljarder kronor och en andel på 8,7 % av den totala livsmedelsförsäljningen.

Ekoweb.nu rapport

Samma dag överlämnades propositionen 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet till riksdagen. En strategi som många i Sverige har väntat på i flera år. När jag började att ögna igenom kortversionen på 24 sidor slogs jag av att den nästan helt saknade siffror. Vi är många som önskat oss mål – konkreta tidsatta mål. Gärna ett om ekologisk konsumtion, produktion och export likt det vårt grannland Danmark har. Mål som gjort att Danmark fortfarande har ledartröjan i världen med en ekoandel på 9,9%.

I livsmedelsstrategins fullängdsversion på 136 sidor hittade jag följande målsättningar om ekologiskt och offentlig konsumtion:

  • Målsättningen är att mer ska upphandlas ekologiskt och att miljöanpassad upphandling med ett livscykelkostnadsperspektiv bör öka. (8.2 Offentlig konsumtion)
  • Produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska produkter bör öka. (8.7 Ekologisk produktion & konsumtion)

Det är betydligt svagare och vagare formuleringar än de danska politikernas mål, som ska uppnås till 2020!

  • 60 % ekoandel inom offentlig sektor
  • fördubblad ekoproduktion
  • fördubblad ekoexport

Idag börjar jag min dag hos Axfood som redan i somras, under Almedalsveckan, lanserade sin egen hållbara livsmedelsstrategi för Sverige – Matkassen 2030. Medverkande på frukostseminariet är bl.a. Sven-Erik Bucht, Louise Ungerth och Åsa Domeij. Vill du följa samtalet? Jag kommer att del med mig via Twitter – @Planetsalong och @uandwe.