Den nyligen publicerade delrapporten från IPCC handlar om att vi måste minska köttätandet, eftersom det är effektivare landanvändning att använda marken till växtbaserad mat.

Det brukar framhållas att lokal, småskalig köttproduktion inte har samma klimatpåverkan och inte heller ger upphov till utsläpp från transport som importmaten.

George Monbiot diskuterar detta argument i en artikel i The Guardian och menar att importerade växtbaserade livsmedel inklusive transporter ger lägre utsläpp än lokal köttproduktion. Han föreslår att istället för köttproduktion från kossor och lamm marken används till lokal frukt och proteinodling eller görs till ytor som gynnar biodiversitet och pollinerare. Tilläggas kan att kossor fortfarande fiser och rapar med metangasutsläpp som följd även om det sker på hemmaplan. En reservation ska dock göras att djurhållning är en viktig ingrediens i ett ekologiskt jordbruk.

Skulle vi sluta med kött- och mejeriprodukter skulle ett landområde lika stort som USA, Kina, EU och Australien tillsammans frigöras och ändå föda jordens befolkning. Det framgår av en artikel i SvD. Häpnadsväckande!

Man undrar hur stor effekt denna rapport från IPCC kommer att få? Det pågår i alla fall i Sverige en minskning av köttätandet. Kommer vi att se samma mönster som för inrikesflyg att det blir en påvisbar minskning? Eller som i fråga om tågresor till utlandet, där det nu är svårt att få tag på biljetter? Det kommer naturligtvis att komma starka invändningar från köttindustrin och från lantbrukskooperationen. Det märks redan i försöken att stoppa benämningen ”vegetarisk korv”. Och vad kommer att hända inom politiken, köttskatt?

En aspekt som IPCC-rapporten tar upp är att nästan en tredjedel av producerade livsmedel aldrig hamnar i våra magar. Detta är en kombination av ineffektivitet i lagring, transporter och distribution, men också att i den rika världen mat slängs. Det kommer, tror jag, att bli något som köttförrespråkarna kommer att ta fasta på. Minskar vi svinnet kan vi fortsätta äta kött. Man flyttar fokus från grundproblemet och kräver effektivare logistiksystem. Här finns en parallell till andra miljöområden: Minskar vi på avgasutsläppen genom rening och lagring av koldioxid kan vi fortsätta fossilförbränningen.

Grundproblemet är att de matrelaterade utsläppen är totalt 23% och utsläppen per kilo protein är 73 gånger större för nötkött än för soja och nästan lika mycket för andra proteinväxter enligt en artikel i Nature. Det är ofrånkomligt att vi måste minska eller sluta med köttätande. Att minska har också den fördelen att det ger omedelbar klimatpåverkan. Till skillnad från alla tekniska lösningar som föreslås, som tar längre tid att genomföra. En tid som vi inte har.

Vilken blir den första matkedja som slutar sälja kött?