Hej! 

Oscar Segermark Viström här. Sedan i slutet av augusti hittar ni mig som praktiserande hållbarhetskonsult här på U&We. Med detta inlägg har jag tänkt berätta mer om mig själv, min bakgrund och vilka förväntningar jag har med praktiken.   

Vem är jag

Jag född och uppvuxen i Sundsvall, men flyttade till Stockholm 2017 för arbete och senare studier. På sidan av arbete eller studier spenderar jag den mesta tiden tillsammans med min sambo, vi odlar grönsaker i liten skala på våra fönsterbrädor, balkongen och i pallkragar i nära anslutning till vår lägenhet. Utöver det så försöker jag leva ett fysiskt aktivt liv med en variation aktiviteter såsom löpning, kampsport och yoga. Under vinterhalvåret hittar ni mig gärna på ett par skidor i fjällen.   

 

I min yrkesmässiga karriär har jag tidigare arbetat inom kundservice, finansiell rådgivning samt som hållbarhetsstrateg på ett försäkrings- och pensionsbolag. Parallellt med arbete har jag studerat och har en kandidatexamen i miljövetenskap. Mitt examensarbete genomförde jag i Tanzania under vintern 2023. Arbetet behandlar frågor om invånares upplevelser och erfarenheter kring transitionen från ett mer agrart till ett mer urbant samhälle, i en ort som heter Babati som ligger i norra delan av Tanzania. Studiens resultat analyseras och diskuterades i ljuset av hållbarhetsbegreppets tre dimensioner; social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet.   

 

Mina förväntningar med praktiken 

Under praktiken förväntar jag mig att få insyn i hur det är att arbeta som hållbarhetskonsult, vilket jag tänker mig är det jag kommer vilja arbeta med i framtiden. Jag kommer bland annat få chans att arbeta och utveckla färdigheter inom hållbarhetsredovisningar, klimatberäkningar, väsentlighetsanalyser och andra verktyg som är relevant för en hållbar affärsutveckling. Jag ser lite extra framemot att lära mig mer om hur själva säljprocessen går till från prospekt till leverans.   

Jag kommer att delta i projekt och kunduppdrag löpande med arbetsuppgifter inom de tidigare nämnda områdena vilket är en del av det dagliga arbetet här. Parallellt med det kommer jag ha ett mer långtgående uppdrag där jag exempelvis ska inkluderas i hela processen gällande U&Wes egna klimatbokslut för räkenskapsåret 2023. Det känns lite extra spännande då U&Wes klimatbokslut innefattar samtliga väsentliga delar av Scope 3 för verksamheten utöver Scope 1 och 2. Det är kul att ligga i framkant helt enkelt.  

Att vara en del av U&We under hösten fyller mig med glädje och inspiration för framtiden. Det här är en hållbarhetshubb med en mycket bred kompetens inom olika områden som helt klart smittar av sig.  

 

Jag hoppas vi hörs framöver!  

Oscar

Foto: Hilda Randulv

Efter 48 timmar av seminarier, möten och mingel i Almedalen sitter jag nu på båten hem. Mobilen är full av anteckningar och sommarläsning, och huvudet fullt av inspiration och idéer. Jag har gått på intressanta seminarier som gett nya insikter, bland annat om:

Med mig i bagaget har jag både tips om inspirerande sommarläsning och möten med nya och gamla bekantskaper.

CSRD och gröna miljöpåståenden

I torsdags arrangerade U&We seminariet ”Hjälper eller stjälper kraven på företagens kommunikation omställningen mot ett hållbart samhälle?” i samarbete med Social Venture Network (SVN). Det blev ett spännande samtal om utmaningarna och möjligheterna för företagen, tredjepartscertifieringarnas roll och skillnaden mellan rapportering och kommunikation. Deltagarna hade olika perspektiv på hur effektivt förslaget om direktiv för gröna påståenden kommer att vara, men kontentan var ändå att det är viktigt att företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. Seminariet spelades in och finns att ta del av här tillsammans med Social Venture Networks övriga seminarier.

48 timmar i Almedalen

Under de här 48 timmarna har jag funderat mycket kring vilket typ av arrangemang som är det bästa formatet. Är det panelsamtalet, rundabordssamtalet eller minglet? Kanske är det inte vad som sker under eventet i Almedalen, utan allt det som sker däremellan? Samtalet i gränden mellan seminarierna, en spontan drink/öl/alkoholfritt alternativ på en fullsatt uteservering eller på en parkbänk i hamnen.

Många jag pratat med under veckan håller med om att det har varit färre event och besökare på plats i Almedalen jämfört med tidigare år. Trots det tycker jag att Almedalen fortsatt är en viktig, demokratisk mötesplats för politiker, näringslivet, civila samhället och allmänheten. Jag ser fram mot att börja planera U&We:s medverkan i Almedalen 2024, men först ska jag checka ut några veckor och njuta av sommaren.

Trevlig sommar!