imagesNär man går för långt åt ett håll kommer motsatta sidan att göra sig påmind. Och det gör den ibland med kraft. Jag tänker på motståndet mot den politik Trumps administration tänker genomföra. Det är som kommunicerande kärl; när man trycker på ett ställe bubblar det upp på ett annat. Nu bubblar det på många håll. Det är som att motståndet organiseras, blir tydligt och riktat. Det inger hopp.

Det kan till och med innebära att Trump inte kan hindra att vi räddar klimatet.

Det intressanta är att civilsamhälle och näringsliv kliver fram på scenen i en omfattning vi inte sett tidigare. Om vi börjar med företagen: 300 stora företag har skrivit till Trump och uppmanat honom att inte kliva av Parisavtalet, bl a Starbucks, GAP, General Mills, eBay, Nike.

Näringslivet har redan passerat det stadium att klimatfrågan var en PR-åtgärd. Idag är det kall ekonomi i en varmare värld. Man har insett risker med fossilberoendet och de konsekvenser fortsatt temperaturökning innebär för affärerna. Det är alltså kostnader, marknadsandelar, konkurrens, varumärken som står på spel. Man har flyttat sig från att undvika negativa effekter till att se affärsmöjligheter.

Men det är inte enbart Washington’s klimatpolitik företag vänder sig. Det temporära inreseförbudet fick många företag att omedelbart reagera, eftersom det handlar om deras arbetskraft. Starbucks meddelade att alla deras anställda ska få fri juridisk rådgivning om invandring och att de tänker anställa 10 000 invandrare till alla sina kaféer i olika länder under de närmaste åren. Detta gjorde presidenten ilsken och han twittrade att bojkotta Starbucks.

Andra företag som reagerat på inreseförbudet Microsoft, Ford, Google, eftersom de har och också i framtiden önskar ha invandrare.

Ett exempel på ett företag som klart tagit ställning är Skanska. Skanska VD  säger: ”Om president Trump ska bygga en mur mot Mexico blir det inte Skanska som gör jobbet.” Det kan ses som ett moraliskt ställningstagande, eftersom Trump ändå är demokratiskt vald.

En annan signal har 935 företag skickat genom att de sluta annonsera i Breitbart News, bl.a Kellogs, BMW, Lufthansa, Nordstrom och vår eget lunchställe i Gamla Stan Vapiano. Breitbart News är den högerextrema nyhetssiten vars tidigare chef var Steve Brannon numera Trumps stabschef och närmaste rådgivare.

Så frågan är om Trumps politik i stort kommer att påverka företagens hållbarhetsarbete? Green Biz har gjort en undersökning bland ca 400 amerikanska företag. De största av dem svarade att hållbarhetsarbetet inte kommer att påverkas. Mindre företag trodde politiken kan ha en viss påverkan på deras hållbarhetsstrategier. Särskilt intressant är att företagens investeringar i förnybar energi inte kommer att påverkas. Endast 3% trodde att så skulle bli fallet. 50% svarade att de avsåg att öka sina investeringar i förnybart. Så ska det låta! Washington kommer inte att kunna påverka företagens hållbarhetsarbete i nämnvärd omfattning.

Om vi går vidare och tittar på andra områden är det tydligt att städer och amerikanska stater också driver på klimatarbetet oberoende av Washington. C40 Cities är ett nätverk bland stora städer jorden runt för att bekämpa klimatförändringen. Ett 90-tal städer ingår, bl a Stockholm. Sammanlagt bor 600 miljoner människor i de städerna. På deras hemsida framgår att de har listat 10 000 åtgärder som ska genomföras

Stater i USA kommer också att bedriva klimatarbetet oavsett vad Vita Huset säger. Många stater har redan klimatmål som de kommer att jobba mot. Kalifornien, den sjätte största ekonomin i världen, är den stat som går längst i sina protester mot klimat- och invandrarpolitik. Medborgare har högljutt ställt lokala politiker till svars vilket gjort att politiker ställt in möten med medborgarna för att slippa bli påhoppade. Kalifornias guvernör Jerry Brown har varit tydlig: ”California is not turning back. Not now, not ever”

Det har till och med talats om Calexit, att Kalifornien ska lämna USA. Det skulle betyda att Silicon Valley och Hollywood försvinner ur USA. Nu är det väl inte troligt att det blir av, eftersom ett sådant beslut måste godkännas av kongressen. Men det är en kraftfull signal. Trump har naturligtvis hotat med att dra in federal finansiering för att få ordning på ”out of control California”.

 

En form av motkraft har visat sig vara alla administrativa organ och departement där tjänstemännen på olika sätt förhalar och försvårar. Det är inte konstigt eftersom Trump sin vana trogen göjort dem till sina fiender. Det gäller inte minst säkerhetstjänstens och EPA.

Ett motstånd växer fram kommer från alla miljöorganisationer och aktionsnätverk som in i minsta detalj granskar allt som presidenten föreslår. Vaksamheten kommer att vara stor. För att inte tala om media. Redan efter en månad är det tydligt att media inte kommer att acceptera galenskaper utan att granska dem. Fokus är så mycket på vad Trump twittrar att det finns en fara att vad som hände i Mosil och Kongo kommer i mediaskugga.

Civilsamhället agerar kommunicerande kärl på flera sätt. Women’s March on Washington 21 januari för jämställdhet och mångfald manifesterades genom 673 marscher runt om i världen. 5 millioner deltog och i Washington gick 1 millioner människor ut på gatorna.

Trump-administrationens och republikaners ovilja att acceptera vetenskapliga fakta har varit känd sedan länge. Man kan fråga sig varför vetenskapssamfundet inte mer kraftfullt har protesterat, när Trump säger att klimatförändringen är en bluff. Men nu kommer en manifestation att äga rum i många städer runt om i världen. Det är March for Science 22 april. Det kommer att bli marscher bl a i Stockholm och Göteborg 22 april. Skriv in det i kalendern!

Ett annat uttryck för hur det kommunicerande kärlet fungerar är humor. Det är ingen ända på kreativiteten. Alternativa fakta har blivit ett nytt begrepp, alla länder vill vara tvåa efter USA. Även Sverige dök upp. Du har väl förresten sett IKEAs nya lösning för att bygga muren mot Mexiko, Börder Wåll?

Min slutsats är att Trump kommer att trycka på hårt men att motkraften kommer att bli motsvarande hård. Frågan är om inte motkraften blir så stor att han inte blir kvar mandattiden ut. Han kan naturligtvis själv dabba sig så att han tvingas kliva av. Den dagen det händer kommer världen att vara i bättre skick totalt sett än innan han blev president.

 

 

 

 

download
Paul Hawken, den kände författaren, entreprenören och miljöaktivisten, har initierat ett projekt som nyligen presenteras i en bok med namnet ”Draw down”, som ett stort researchteam arbetat med i flera år. Boken vill visa att vi redan har alla de tekniska lösningar som behövs för att undvika den globala temperaturhöjningen och alltså minska halten av växthusgaser i atmosfären.

Det är en hoppfull bok i en tid full av uppgivenhet och bakslag. I boken har man tittat närmare på 100 tekniska lösningar, metoder och projekt som, om de tillämpas i stor skala, innebär att vi kommer att klara oss på den koldioxidbudget som vi får förbruka.

Lösningarna som alla är väl prövade och fungerande, men som alltså behöver skalas upp, är av tre slag: stoppa utsläppen, övergå till förnybar energi, och binda fast koldioxiden med hjälp av fotosyntesen, antingen på land eller i vatten. De två första lösningarna innebär att minska utsläppen medan den tredje lösningen innebär att vi faktiskt också drar ner koldioxiden från atmosfären.

Hos oss på U&We och ZeroMission har det alltid varit självklart att arbeta med projekt som lagrar koldioxid i trädplantering och bevarandet av skog. Det gör vi genom att erbjuda klimatkompensation. Genom Paul Hawken får vi alltså ytterligare stöd för vår vision att beträda jorden.

Genom att bygga på existerande lösningar skiljer sig detta projekt från många andra där framtidsmodeller bygger på teknik som inte finns ännu utan måste utvecklas. I boken sägs att man inte tror på att det är politiska åtgärder som ska fixa de föreslagna lösningarna. De menar att i USA har politikerna i 25 år antingen motarbetat eller varit ljumma inför att lagstifta om klimatåtgärder. De ser näringslivet som den drivande kraften, eftersom för företag är det en fråga om konkurrens och överlevnad. För första gången menar författarna att kostnader för klimatlösningar är lägre än kostnaderna som följer på klimatförändringen. Ett annat sätt se att se på saken är att säga att vinsterna från klimatlösningar är större än vinsterna att fortsätta med business as usual. Så var det inte för 25 år sedan, säger man. Det är en intressant observation som åtminstone inte slagit mig tidigare. Det är någonting som måste spridas, eftersom det fortfarande finns starkt motstånd från alla som säger att det kostar för mycket utan att titta på alternativkostnaden.

De 100 lösningar som föreslås har alla försetts med ett Gigatontal som avser antingen undvikna utsläpp eller lagrade utsläpp av växthusgaser. Man har också gett sig på att beräkna nettokostnaden för åtgärden ifråga. De 100 lösningarna ska alla ha potentialen att kunna genomföras brett mellan åren 2020 – 2050. Bokens titel har därmed också ytterligare en mening, nämligen refererar till den tidpunkt då utsläppskurvan slutar stiga och börjar vika ner.

Vilka är de lösningar som ger mest effekt? Den som man sätter främst är borttagande av kylmedia som bidrar till den globala uppvärmningen, främst HFC, som är över 1000 gånger mer potent än koldioxid. Tvåa kommer utbyggnad av landbaserad vindkraft. Sedan följer reduktion av matavfall, växtbaserad diet och att skydda tropiska skogar. Därefter följer en åtgärd vars höga rankning överraskar mig innan jag läser motiveringen. Det är utbildning av flickor. Åtgärden beräknas minska utsläppen med 60 Gton. Man citerar ett forskningsinstitut som säger: ”Skillnaden mellan flickor som inte gått i skola och de som gått 12 år är 4 till 5 barn”. Det är alltså en lösning som minskar jordens befolkningstillväxt och därmed koldioxidutsläpp.

Jag kanske saknar en mer dynamiskt ansats som tar in det faktum att stora delar av befolkningen, när de får det bättre ställt, ökar sin konsumtion, liksom att många tekniska lösningar hela tiden blir billigare framför allt till följd av att de skalas upp som vi nu ser sker för solenergi. Vidare finns det naturligtvis en dold potential i alla nya tekniska landvinningar som kommer fram hela tiden som drivs av att minska klimateffekter. Det kan ses som en reserv, eftersom projektets idé var att visa att vi redan kan och har allt som behövs.

www.drawdown.org