Innovation och transformation

U&We har alltid jobbat med innovativa kunder. De som vill gå före och leda utvecklingen mot ökad hållbarhet. Två bra exempel är Coop med Gröna Konsum för över 25 år sedan och Max burgare som vi snart jobbat med i 15 år. Coop har drivit på försäljningen av ekologiska råvaror under lång tid och Max Burgares klimatarbete har varit en inspiration för många andra företag genom sin syn på helhetsansvar. Detta är bara ett par exempel från våra kunder. Alla ni andra, ni vet vilka ni är, arbetar också oförtrutet vidare mot en mer hållbar framtid.

I våra funderingar kring framtiden finns både oro och hopp. Oro eftersom det är allt mer bråttom att vända utvecklingen. Vår koldioxidbudget förbrukas allt snabbare och det är tydligt att små stegvisa förändringar inte kommer räcka till. Stegvisa förändringar såsom att spara energi, undvika onödiga flygresor, byta förpackningsmaterial etc måste vi såklart göra, men det krävs nu mer, snabbare och i större skala. Det är tyvärr så att de globala utsläppen fortfarande ökar och ligger runt 50 miljarder ton CO2e per år.

Det som väcker hopp är den innovation och de transformativa lösningar vi ser komma. Fossilfritt stål, fastigheter byggda med trästommar, elbilar med batterier som producerats fossilfritt, ellastbilar på bred front, elektrobränslen från den förnybara energi som byggs ut allt snabbare och billigare. Elflyg och båtar som är eldrivna utvecklas också, även om genomslag på bred front ligger en bit framåt i tiden. Att minska de globala utsläppen snabbt och kraftigt kräver att nya lösningar kommer fram, och implementeras snabbt inom alla sektorer. Byggnation, jordbruk, transporter, tillverkning – alla måste bidra.

Vi är stolta att jobba med alla våra kunder och vi vill gärna lyfta fram de som arbetar hårt med transformativa lösningar. Vi hoppas vi kan bidra med vår kunskap och kompetens för att snabba på utvecklingen av nya innovationer. I septembers nyhetsbrev lyfter vi fram några av dessa företag såsom Volta Greentech, Trifilon och Green-On.

Det har snart gått två månader sedan Ryssland anföll Ukraina. Krigets fasor speglas dagligen i nyheterna även om det aldrig går att visa fullt ut hur förstörelsen och dödandet verkligen ser ut. Konsekvenserna för Sverige i form av höjda energipriser och Natodiskussion rapporteras det också en hel del om. Jakten på oligarkernas lyxjakter dyker också upp regelbundet i media.

Samband som synliggjorts extra tydligt är EUs beroende av fossila bränslen och varor från Ryssland. Tyskland och många andra sitter fast i användandet av naturgas och olja. Att kortsiktigt avveckla detta beroende får stora konsekvenser för industri och samhälle. In vår sammankopplade värld är även vi beroende av Ryssland. Jordbrukssektorn behöver diesel och konstgödning. Konstgödning som till stor utsträckning görs av fossila bränslen och i Ryssland. Ekologiska lantbruk får inte använda konstgödning.

Det som är slående för oss som jobbar med hållbarhetsfrågor kopplat till industri och jordbruk är att det ju faktiskt finns lösningar som både minskar beroende av skurkstater som Ryssland och samtidigt minskar utsläppen av klimatgaser. Naturgas används i industriprocesser för att göra värme, här kan biogas vara en del av lösningen. Att göra biogas av gödsel kan ge dubbel effekt. Dels minskar behovet av naturgas eller andra fossila bränslen, dels minskar utsläpp av bla metan. Restprodukten kan sedan användas för gödning.

Vår omställning till förnybar energi pågår och kan förhoppningsvis påskyndas. För de företag, och privatpersoner, som redan investerat i vind eller solenergi har säkrat sig mot prishöjningar och kan se fram emot billig energi lång tid framöver.

I det svenska perspektivet är det tydligt att det är valår. Pengar delas ut kors och tvärs, rena röstköp tycker jag. Att ge pengar till de som har bil och/eller höga elräkningar känns mycket underligt. Det sänder felaktiga signaler att de som inte tagit klimatfrågan på allvar och minskat sitt fossilberoende ska kompenseras. Man hävdar att landsbygden ska gynnas men statistiken visar att längsta körsträckorna per personbil och år finns i Stockholm.

Sammanfattningsvis ser vi hur användningen av fossila bränslen göder diktatorer och oligarker världen över samtidigt som det förstör livsförhållandena på vår planet. Låt oss hoppas att vi tillsammans drar rätt slutsatser ifrån detta och skyndar på den nödvändiga omställningen. Som individ har man ett ansvar för vardagliga beslut, men kanske i ännu högre utsträckning vilka man röstar på i valet.

Hej!

Oscar Segermark Viström här. Sedan i slutet av augusti hittar ni mig som praktiserande hållbarhetskonsult här på U&We. Med detta inlägg har jag tänkt berätta mer om mig själv, min bakgrund och vilka förväntningar jag har med praktiken.   

Vem är jag

Jag född och uppvuxen i Sundsvall, men flyttade till Stockholm 2017 för arbete och senare studier. På sidan av arbete eller studier spenderar jag den mesta tiden tillsammans med min sambo, vi odlar grönsaker i liten skala på våra fönsterbrädor, balkongen och i pallkragar i nära anslutning till vår lägenhet. Utöver det så försöker jag leva ett fysiskt aktivt liv med en variation aktiviteter såsom löpning, kampsport och yoga. Under vinterhalvåret hittar ni mig gärna på ett par skidor i fjällen.   

I min yrkesmässiga karriär har jag tidigare arbetat inom kundservice, finansiell rådgivning samt som hållbarhetsstrateg på ett försäkrings- och pensionsbolag. Parallellt med arbete har jag studerat och har en kandidatexamen i miljövetenskap. Mitt examensarbete genomförde jag i Tanzania under vintern 2023. Arbetet behandlar frågor om invånares upplevelser och erfarenheter kring transitionen från ett mer agrart till ett mer urbant samhälle, i en ort som heter Babati som ligger i norra delan av Tanzania. Studiens resultat analyseras och diskuterades i ljuset av hållbarhetsbegreppets tre dimensioner; social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet.   

Mina förväntningar med praktiken  

Under praktiken förväntar jag mig att få insyn i hur det är att arbeta som hållbarhetskonsult, vilket jag tänker mig är det jag kommer vilja arbeta med i framtiden. Jag kommer bland annat få chans att arbeta och utveckla färdigheter inom hållbarhetsredovisningar, klimatberäkningar, väsentlighetsanalyser och andra verktyg som är relevant för en hållbar affärsutveckling. Jag ser lite extra framemot att lära mig mer om hur själva säljprocessen går till från prospekt till leverans.   

Jag kommer att delta i projekt och kunduppdrag löpande med arbetsuppgifter inom de tidigare nämnda områdena vilket är en del av det dagliga arbetet här. Parallellt med det kommer jag ha ett mer långtgående uppdrag där jag exempelvis ska inkluderas i hela processen gällande U&Wes egna klimatbokslut för räkenskapsåret 2023. Det känns lite extra spännande då U&Wes klimatbokslut innefattar samtliga väsentliga delar av Scope 3 för verksamheten utöver Scope 1 och 2. Det är kul att ligga i framkant helt enkelt.  

Att vara en del av U&We under hösten fyller mig med glädje och inspiration för framtiden. Det här är en hållbarhetshubb med en mycket bred kompetens inom olika områden som helt klart smittar av sig.  

Jag hoppas vi hörs framöver!  

Oscar

Foto: Hilda Randulv