Innovation och transformation

U&We har alltid jobbat med innovativa kunder. De som vill gå före och leda utvecklingen mot ökad hållbarhet. Två bra exempel är Coop med Gröna Konsum för över 25 år sedan och Max burgare som vi snart jobbat med i 15 år. Coop har drivit på försäljningen av ekologiska råvaror under lång tid och Max Burgares klimatarbete har varit en inspiration för många andra företag genom sin syn på helhetsansvar. Detta är bara ett par exempel från våra kunder. Alla ni andra, ni vet vilka ni är, arbetar också oförtrutet vidare mot en mer hållbar framtid.

I våra funderingar kring framtiden finns både oro och hopp. Oro eftersom det är allt mer bråttom att vända utvecklingen. Vår koldioxidbudget förbrukas allt snabbare och det är tydligt att små stegvisa förändringar inte kommer räcka till. Stegvisa förändringar såsom att spara energi, undvika onödiga flygresor, byta förpackningsmaterial etc måste vi såklart göra, men det krävs nu mer, snabbare och i större skala. Det är tyvärr så att de globala utsläppen fortfarande ökar och ligger runt 50 miljarder ton CO2e per år.

Det som väcker hopp är den innovation och de transformativa lösningar vi ser komma. Fossilfritt stål, fastigheter byggda med trästommar, elbilar med batterier som producerats fossilfritt, ellastbilar på bred front, elektrobränslen från den förnybara energi som byggs ut allt snabbare och billigare. Elflyg och båtar som är eldrivna utvecklas också, även om genomslag på bred front ligger en bit framåt i tiden. Att minska de globala utsläppen snabbt och kraftigt kräver att nya lösningar kommer fram, och implementeras snabbt inom alla sektorer. Byggnation, jordbruk, transporter, tillverkning – alla måste bidra.

Vi är stolta att jobba med alla våra kunder och vi vill gärna lyfta fram de som arbetar hårt med transformativa lösningar. Vi hoppas vi kan bidra med vår kunskap och kompetens för att snabba på utvecklingen av nya innovationer. I septembers nyhetsbrev lyfter vi fram några av dessa företag såsom Volta Greentech, Trifilon och Green-On.

Det har snart gått två månader sedan Ryssland anföll Ukraina. Krigets fasor speglas dagligen i nyheterna även om det aldrig går att visa fullt ut hur förstörelsen och dödandet verkligen ser ut. Konsekvenserna för Sverige i form av höjda energipriser och Natodiskussion rapporteras det också en hel del om. Jakten på oligarkernas lyxjakter dyker också upp regelbundet i media.

Samband som synliggjorts extra tydligt är EUs beroende av fossila bränslen och varor från Ryssland. Tyskland och många andra sitter fast i användandet av naturgas och olja. Att kortsiktigt avveckla detta beroende får stora konsekvenser för industri och samhälle. In vår sammankopplade värld är även vi beroende av Ryssland. Jordbrukssektorn behöver diesel och konstgödning. Konstgödning som till stor utsträckning görs av fossila bränslen och i Ryssland. Ekologiska lantbruk får inte använda konstgödning.

Det som är slående för oss som jobbar med hållbarhetsfrågor kopplat till industri och jordbruk är att det ju faktiskt finns lösningar som både minskar beroende av skurkstater som Ryssland och samtidigt minskar utsläppen av klimatgaser. Naturgas används i industriprocesser för att göra värme, här kan biogas vara en del av lösningen. Att göra biogas av gödsel kan ge dubbel effekt. Dels minskar behovet av naturgas eller andra fossila bränslen, dels minskar utsläpp av bla metan. Restprodukten kan sedan användas för gödning.

Vår omställning till förnybar energi pågår och kan förhoppningsvis påskyndas. För de företag, och privatpersoner, som redan investerat i vind eller solenergi har säkrat sig mot prishöjningar och kan se fram emot billig energi lång tid framöver.

I det svenska perspektivet är det tydligt att det är valår. Pengar delas ut kors och tvärs, rena röstköp tycker jag. Att ge pengar till de som har bil och/eller höga elräkningar känns mycket underligt. Det sänder felaktiga signaler att de som inte tagit klimatfrågan på allvar och minskat sitt fossilberoende ska kompenseras. Man hävdar att landsbygden ska gynnas men statistiken visar att längsta körsträckorna per personbil och år finns i Stockholm.

Sammanfattningsvis ser vi hur användningen av fossila bränslen göder diktatorer och oligarker världen över samtidigt som det förstör livsförhållandena på vår planet. Låt oss hoppas att vi tillsammans drar rätt slutsatser ifrån detta och skyndar på den nödvändiga omställningen. Som individ har man ett ansvar för vardagliga beslut, men kanske i ännu högre utsträckning vilka man röstar på i valet.

Efter 48 timmar av seminarier, möten och mingel i Almedalen sitter jag nu på båten hem. Mobilen är full av anteckningar och sommarläsning, och huvudet fullt av inspiration och idéer. Jag har gått på intressanta seminarier som gett nya insikter, bland annat om:

Med mig i bagaget har jag både tips om inspirerande sommarläsning och möten med nya och gamla bekantskaper.

CSRD och gröna miljöpåståenden

I torsdags arrangerade U&We seminariet ”Hjälper eller stjälper kraven på företagens kommunikation omställningen mot ett hållbart samhälle?” i samarbete med Social Venture Network (SVN). Det blev ett spännande samtal om utmaningarna och möjligheterna för företagen, tredjepartscertifieringarnas roll och skillnaden mellan rapportering och kommunikation. Deltagarna hade olika perspektiv på hur effektivt förslaget om direktiv för gröna påståenden kommer att vara, men kontentan var ändå att det är viktigt att företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. Seminariet spelades in och finns att ta del av här tillsammans med Social Venture Networks övriga seminarier.

48 timmar i Almedalen

Under de här 48 timmarna har jag funderat mycket kring vilket typ av arrangemang som är det bästa formatet. Är det panelsamtalet, rundabordssamtalet eller minglet? Kanske är det inte vad som sker under eventet i Almedalen, utan allt det som sker däremellan? Samtalet i gränden mellan seminarierna, en spontan drink/öl/alkoholfritt alternativ på en fullsatt uteservering eller på en parkbänk i hamnen.

Många jag pratat med under veckan håller med om att det har varit färre event och besökare på plats i Almedalen jämfört med tidigare år. Trots det tycker jag att Almedalen fortsatt är en viktig, demokratisk mötesplats för politiker, näringslivet, civila samhället och allmänheten. Jag ser fram mot att börja planera U&We:s medverkan i Almedalen 2024, men först ska jag checka ut några veckor och njuta av sommaren.

Trevlig sommar!