Idag har vi haft två aktiviteter med våra afrikanska gäster. Dels ett möte med Map Sverige och deras kunder (som erbjuds klimatkompenserade pappersprodukter) och dels ZeroMission Forum för vårt eget nätverk.
Det som blir tydligt är att de bönder som deltar i projekten i Uganda och Mocambique får det bättre ekonomiskt. Man kan köpa djur och förbättra sina hus. Vår bonde från Mocambique använde sin första betalning av ”Carbon money ” att betala hemgift, så att han kunde gifta sig. De visade bilder på skolor som byggs, skolbarn fått datorer. Dessutom levererar projekten viktiga ekosystemtjänster utöver klimatkompensationen såsom vattenrening, vattenhållning, minskad erosion, biologisk mångfald, mindre slitage på skyddsvärda naturskogar. Det var tydligt att många som lyssnade fastnade för att trädplantering är ett sätt att betala tillbaka för de resursuttag vi gör från skog och mark. Genom att plantera träd ger man tillbaka och på så vis sluts cirkeln. Samtidigt som man tillgodoräknar sig den kolbinding som träden åstadkommer. Att höra böndernas berättelser ger oss ännu mer energi att skapa affärsrelationer med dessa lokalsamhällen och bönder.

Vår kollega Claire Wigg på ZeroMission har bloggat om sin resa till ett Plan Vivo-certifierat REDD-projekt på Vanuatu i Stilla Havet. Två bloggar beskriver utmaningar som landet står inför som är direkta konsekvenser av avskogning. Läs mer här om Big Lif och här om senaste 100 årens degradering av jordar.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_6ac

IMG_6077