Hösten är här och det ena efter det andra intressanta seminariet avlöser varandra. Igår deltog jag på Styrelseakademiens eftermiddagsseminarium om att Höja ribban i styrelserummet. Styrelseakademiens ena syfte med dagen var att pejla av intresset för en hålbarhetscertifiering av styrelsemedlemmar. De kommer att starta en utbildning. Här hittar du presentationerna.

Seminariet innehöll för mig inte så mycket nytt, men jag blev inspirerad av Marie Baumgarts och Tele2:s sätt att arbeta med CSR och hållbarhetsfrågor från styrelsen och ned. De har t.ex. å ena sidan fått 84 % av sina partners att signera en Business Partner kod tack vare en stark och driven inköpschef. Å andra sidan uppdaterade Kinnevikkoncernen sitt ägardirektiv under 2009/2010 och tydliggjorde ansvaret kring hållbarhetsfrågorna i bolagens styrelser.

Glatt överraskad blev jag av Mannheimer Svartlings till synes gedigna arbete med att föra in hållbarhetsfrågorna i bolaget. I sin materialitetsanalys stod klart att jämställdhetsfrågan är deras viktigaste CSR-fråga, eftersom man har svårt att få kvinnor att bli delägare. Dessutom presenterade Thomas Lagerqvist caset Ocean Trawlers som gjort en ordentlig hållbarhetsresa de senaste sex åren.

Inser samtidigt våra egna tillkortakommanden i att sälja till denna församling. U&We har ju sin kamelanalys som faktiskt kan användas som en materialitetsanalys! Flera av våra konsulter har både djup & bred kunskap i hållbarhetsfrågor och därmed borde vi vara givna kandidater i kommande valberedningsarbete till företagens styrelser. Men hur når vi ut?

David Rönnegard, Senior Research Fellow, INSEAD gjorde också ett tankeväckande inlägg med sin metareflektion under paneldebatten: ”Jag anser inte att det finns ett motsatsförhållande mellan etik och affärsstrategi. Men många problem har kommit tillstånd p.g.a. ett för snävt perspektiv på lönsamhet. Då är det en paradox att vi sitter i en panel där vi pratar om hållbarhet och helt fokuserar på lönsamhet. Vi får inte glömma etiken.”

Åh vad jag vill komma ut i styrelser och ledninggrupper och göra värderingsworkshops, gärna tillsammans med Johan Ununger. Under dessa får vi igång diskussioner kring etik och värderingar baserat på fakta.

De kommande veckorna ska jag dock förkovra mig ytterligare i t.ex.

  • vad som händer Beyond Planetary Boundaries under en lunchföreläsning på KTH med Johan Rockström
  • se om Miljön + Jobben kan få Sverige att lyfta. Naturskyddsföreningen håller sin årliga höstkonferens på detta högaktuella tema där två problem har en lösning
  • mitt favoritämne sedan åren på ASG, Danzas och DHL – Hållbara Transporter får jag djupdyka i under en heldagskonferens som anordnas av IVL.

Min målsättning är som vanligt att lära mig mer samtidigt som jag delar med mig till omvärlden vad som sägs genom mitt twitterkontot @Planetsalong. Kanske möts vi IRL eller i den sociala byn.

Det finns ett par färska exempel när stora företag står för sina värderingar oavsett om det slår mot aktievärdet. Vid Starbucks bolagsstämma klagade en aktieägare över att företagets policy att stödja homoäktenskap påverkade avkastningen negativt. Svaret från VD Howard Schultz var att mångfald inte var ett ekonomiskt beslut och kunde aktieägaren få bättre avkastning någon annanstans föreslog Schultz honom att sälja sina aktier i Starbucks. Uttalandet drog ner applåder.

Tom Cook, VD för Apple, mötte en liknande reaktion vid Apple’s bolagsstämma, vilket fick honom att ilskna till. Bakgrunden är att företaget har åtagit sig att investera i förnybar energi motsvarande 100% av sitt energibehov och också att dra ner på användningen av sällsynta jordartsmetaller som bl a kommer från Kongo. Frågan som ställdes var om Apple’s lönsamhet förbättras eller försämras av investeringarna i förnybart. Svaret från Cook var att om aktieägaren inte tror på klimatförändringen och om han bara vill att Cook gör saker för att förbättra avkastningens bör ha sälja sina aktier. Cook gjorde också en jämförelse: ”When we work on making our devices accessible by the blind, I don’t consider the bloody ROI”. Det var tydligt att Cook talade med stor passion.

Att köpa Apple’s produkter är i mitt fall inget problem. Det har jag gjort alltsedan jag övergav Commodore… Nu är jag betydligt positivare till Starbucks som ju startade i Stockholm med ett kafé på Arlanda följt av Centralen i Göteborg, Malmö och Stockholm och nu också på Stureplan. De har som mål för 2015 att 100% av deras kaffeinköp ska uppfylla etiska krav vad gäller miljö och rättvis handel.

Starbucks har annars fått mycket kritik för att de inte serverar ekologisk mjölk,vilket är en garanti för att mjölken är GMO-fri. De har också ställt sig bakom Monsanto och stämt staten Vermount för att förbjuda GMO-odlade grödor. I Sverige påstår dock Starbucks att de använder ekologisk mjölk.

I England anklagas Starbucks för skattesmitning genom sin avancerade skatteplanering som snedvrider konkurrensen genom att andra kaféer inte har råd med smarta skattejurister.

Det finns därför anledning att fråga varje gång man går till Starbucks om deras kaffe är ekologiskt . Be att få en broschyr eller webhänvisning. Och om mjölken är ekologisk. Det kommer jag att göra.