Vår blogg gick till final i tävlingen om Sveriges grönaste blogg i avdelningen för organisationer. Om du vill får du gärna lägga en röst på oss!

Det är Lucia och dags att öppna lucka 13 i vår julkalender. Vad behövs göras för planeten? Vilka luckor finns det? Vad saknas?

Vi öppnar. Bakom luckan sitter… Du. Och jag. Alla vi individer som har världens bästa förutsättningar att vara en del av lösningen.

Lucka 13 handlar om behovet av att bryta igenom psykologiska barriärer som gör att vi tar till oss av alarmen om planetens tillstånd och agerar. Att vi ändrar beteende. (Läs även Peter Wrenfelts lucka 11 ”Dränks vi i nuet”)

Som den amerikanske juristen och miljöaktivisten James Gistave Speth sammanfattar det, är detta något vetenskapen och klimatforskarna står handfallna inför. Trots att sjukdomsinsikten är grundläggande, är det tydligt att alarmerande budskap om värmerekord i Arktisk, döende isbjörnar och att vi nu nått över 400 ppm i atmosfären, inte får den breda massan att agera. Det behövs något annat.

bild-science-till-psycology
”The top environmental problems are selfishness, greed and apathy. To deal with those we need a spiritual and cultural transformation…. and we scientists don’t know how to do that

Svaren bör istället sökas hos beteendevetare, psykologer och kanske framförallt de allra skickligaste marknadsförarna! De som med en 4 minuter lång reklam för en bil, ”Made by people” kan få vilken hårdnackad typ som helst att fälla en tår och glömma bort att det fossildrivna fordonet väger närmre 2 ton och ytterligare spär på klimatförändringen. För att reklamen väcker känslor.

made-by-people
”Climate change, made by People”

Precis som Lucia skingrar mörkret med en låga av ljus och ett budskap om hopp, har det blivit tydligt för mig de senaste åren att det psykologiska motståndet bryts igenom genom att fokusera på den goda berättelsen. Budskap som är ”här” och inte ”där”, som talar till våra emotionella motiv och är socialt betingade. Enligt den norske psykologen och ekonomen Per Espen Stoknes agerar vi starkare på budskap ”because your neighbours do it” istället för ”because of the planet”.

Inte förrän vi tar hjälp av beteendevetenskapen tror jag att alla vi som redan har svaren på ”vad” och ”varför” kan finna svaren på ”hur”. Sen kan vi på allvar, och gärna med en dos marknadsföring á la Zlatan, bryta igenom motstånd och fylla mörkret med ljus!

Glad Lucia!

zlatan
”Why? Because Zlatan does it..!”

// Johanna Grant

Klimatstrateg på ZeroMission och ordförande på Gröna Bilister