Jag och Johanna Grant är just nu på resa i Uganda. Vi besöker Ecotrust som koordinerar två av våra klimatkompensationsprojekt där, Trees for Global Benefits (TGB) samt vårt Solvattenprojekt. Med på resan är Pär Larshans från Max. Fokus på resan är att titta specifikt på regionen Rwenzori, dit Ecotrust och TGB fick möjligheten att expandera 2012 genom Max klimatkompensation. Rwenzori är en av Ugandas nationalparker som består av regnskog och dels är enormt artrik dels en viktig källa till Ugandas vattendrag. Därför är Rwenzori klassat som ett Ramsarområde och Världskulturarv.

Vi har bott två nätter precis utanför nationalparken och har besökt småbrukare som ingår i TGB och får så kallade betalningar för ekosystemtjänster för att plantera och vårda träd på sina marker. Detta gör de genom samplantering av grödor och hittills har vi sett trädplantering i kombination med bomull, majs, kaffe, kasava, ärtor m.m.

Regionen är tätbefolkad och ända fram till gränsen av nationalparken bedrivs jordbruk. De småbrukare vi talar med har 8 eller fler barn. Trycket på nationalparken växer därför för var dag. Behovet av att effektivisera jord- och skogsbruk på de marker som redan är uppodlade är därför stort. Kan människor livnära sig på den egna marken behövs man inte gå in i nationalparken och ta ved och dylikt. Vi blir därför stolta och glada att se att de TGB-småbrukare vi träffar är så kunniga och duktiga, att de inspirerar andra att följa efter och att deras jordbruk har sådan mångfald. Många står på tur att få vara med i TGB men då det inte finns tillräckligt många köpare såsom Max får tyvärr många vänta