Nu har också Rapport uppmärksammat att Servera överklagar Sigtunas upphandling, något Peter skrev om den 15:e april.

Serveras Nils Berntsson gör ett mycket blekt intryck och hänvisar till att de tidigare överklagat ett antal upphandlingar samt att lagen om offentlig upphandling är komplicerad och svåra att följa.

Kanske börjar insikten om att Servera håller på att förlora sin trovärdighet och därmed skada sitt varumärke allvarligt smyga sig på? Kanske börjar ägaren Antonia Ax:son-Johnson och Serveras systerföretag, bl. a. Axfood uppmärksamma problematiken? Media brukar ju ha den effekten.

Låt oss hoppas att Servera tar sitt förnuft tillfånga och börjar leva upp till de vackra orden som finns i hållbarhetsredovisningar och på hemsidor. Servera – dra tillbaka överprövningen av upphandlingen och visa att ni menar allvar med att ni vill ge era kunder vad de vill ha!

Vår kund Folksam har länge insett vikten av att arbeta med miljöfrågor. På 1960-talet drev Folksam kampanjen ”Front mot miljöförstöring” som bidrog till att den första FN-konferensen om miljön i Stockholm hölls. Hållbarhet har stor betydelse för försäkringsbolag då skaderegleringar vid naturkatastrofer och olyckor orsakar stora utbetalningar. Därför har Folksam länge engagerat sig i säkerhetsrelaterad utveckling; motorcykelklädsel och tester av cykel-, rid- och skidhjälmar. Krocksäkra och miljöbästa bilar rankas. Kunden får premierabatt om de försäkrar en säker och hållbar bil. Under 2015 har Folksam studerat kommunernas beredskap att hantera översvämningar för att få till stånd förbättrad klimatanpassning.

Folksam publicerar Byggmiljöguiden för proffs och amatörer. I Färgguiden ger Folksam råd om utomhusfärger och i Värmeguiden får kunderna råd om energisparande. Folksam erbjuder, som enda större bolag i Sverige, Bra Miljöval-certifierade försäkringar för hus och bil.

Folksam har även stort fokus på den egna verksamhetens påverkan. Folksam redovisar utsläpp från sina innehav och har kriterier vid aktieplaceringar. Sedan många år tillbaka beräknar Folksam klimatpåverkan från den egna verksamheten och fastighetsinnehavet. All el som köps in till kontoren och fastigheterna är ursprungsmärkt vindkraft och alla utsläpp klimatkompenseras i skogsjordbruks-projekt i samarbete med Vi Skogen.

Karin Stenmar, chef för Miljö- och klimatavdelningen, driver sedan 2011 Folksams miljö- och klimatarbete samt strategiskt hållbarhetsarbete. Hon har initierat medlemskap i Hagainitiativet vilket innebär åtagande att minska klimatutsläppen med 40 procent till 2020. För att åstadkomma detta och påskynda hållbarhetsarbetet har hon startat ett banbrytande internt arbete. Det innebär att miljö- och hållbarhetsarbetet integreras i affärsplaneringen. Alla 18 affärsenheter mäts på företagsgemensamma mål och på enhetsspecifika miljömål. Kvartalsvis uppföljning görs precis som för finansiella mål för ledningen. Initiativet är en underifrån driven process som skapar förändring både strategiskt och operativt.

Vi är glada över att få jobba med Folksam och Karin Stenmar, som förutom att vara en av U&We:s hjältar, även är nominerad till Miljö- och utvecklings Miljöstrategipris som delas ut 12 november.

Vad hände 2007?

År 2007, året då Folksam blev U&We:s kund, skedde flera händelser som ger perspektiv på ekologisk och social hållbarhet i världen.

IPCC meddelar att den globala uppvärmningen med 90 procents sannolikhet beror på mänsklig påverkan. Södra Sverige drabbades av kraftiga översvämningar och stormen Per som lämnade 300 000 hushåll utan el. Fuglesang kom tillbaka efter en rymdtripp och Forsmarks kärnkraftverk stängdes tillfälligt ner på grund av brister i säkerheten. IPCC och Al Gore fick fredspriset till Alfred Nobels minne, scoutrörelsen firade 100 år och Apple visade för första gången upp den nya, smarta telefonen iPhone.