Med årets julbrev vill vi kort berätta om vad som hänt under 2011 – i världen, med våra kunder och med oss själva och vad vi ser framför oss 2012. Vår rutiga modell som vi ofta använder när vi pratar klimatstrategier blir nu en fond för en julhälsning med 24 historier. 

Varsågod och öppna en lucka…!

 1. U&W[you&we] firar ett år som ISO 9001- & 14001-certifierat företag.
 2. Vårt team förstärks med två vassa medarbetare, välkomna Anna Larsson och Leif Holmberg!
 3. U&W [you&we]s blogg kommer trea i tävlingen ”Sverige bästa gröna blogg 2011” i kategorin ”Organisationsbloggar”. Tack alla som röstat på oss och grattis till vinnarna Naturskyddsföreningen och Supermiljöbloggen.
 4. Vår ZeroMission Trädportfölj har utökats med fyra nya spännande projekt. Nu kan våra kunder även bevara och plantera träd i Malawi, Nicaragua, Bolivia och Brasilien. Projektportföljen för ZeroMission Energi är också full med högkvalitativa projekt som vi gärna delar med oss mer info om!
 5. Fem av våra kunder toppar årets index för Sveriges mest hållbara varumärken 2011. Fråga oss gärna om vilka…
 6. Konceptet Grönytefaktorn (nyckeltalet 0,6) som Stockholm stad startat i Norra Djurgårdsstaden handlar om att bygga in biologisk mångfald i nybyggnadsprojekt, tar sig med U&W [you&we]s insats till Brasilien.
 7. Visste du att ett papper kan återvinnas ca 6-7 gånger ? Du som har fått vårt julbrev i brevlådan får gärna återvinna det i pappersinsamlingen!
 8. Under året initierade vi seminarieserien Bortom Lagom vilket resulterade i åtta uppskattade inspirationsluncher med matnyttigt innehåll för både hjärna och mage. Håll utkik efter programmet för 2012…
 9. Nio nya kunder beräknar sitt klimatfotavtryck genom det webbaserade utsläppsverktyget Our Impacts! Välkomna!
 10. U&W [you&we]s ordförande Johan Ungunger får en inbjudan till 10 Downington Street där han berättar för stadsminister Reinfeldt, premiärminister Cameron och ytterligare sju regeringschefer om hur företagande och entreprenörers drivkrafter kan bidra till en förändrad och bättre värld. Saltå Kvarn är den självklara utgångspunkten.
 11. I slutet av årets elfte månad, november, nådde nittio Solvatten-enheter Uganda. Initiativtagare är Solvatten och U&W [you&we]. En glad nyhet, tycker vi! Det går ännu inte att köpa certifierad klimatkompensation genom Solvatten, men däremot har vi en ny produkt som är ganska finurlig. Den kombinerar nämligen Plan Vivo-projekt med Solvatten. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.
 12. Under Kemins år 2011 lanserar U&W [you&we] med hjälp av Ethel Forsberg tjänsten Toxic Footprint, för kartläggning av skadliga kemikalier i produkter och verksamheter. Ethel tog nyligen steget vidare till Gotlands Samhällsbyggnadsförvaltning, men Toxic footprint-tjänsten lever kvar. Tack för din tid hos oss Ethel! Vi ses i Almedalen 2012
 13. Vem gillar inte sol? U&W [you&we] samarbetar med Direct Energy för att kunna bistå våra kunder att producera egen el genom installation av solceller eller småskalig vindkraft. Visste du att 13 % av den sol som träffar en solcellsmodul omvandlas till el, resten blir värme. Och JA, solenergi funkar fint även i ett nordligt land som Sverige!
 14. På tal om solskenshistorier, i april besökte Göran och Jenny Plan Vivos trädplanteringsprojekt i Uganda och Mocambique tillsammans med våra klimatkompensationskunder Antalis och Yoggi Yalla och kom hem med många fina unika berättelser från småbrukarna som fått det bättre ställt. Idag finns Plan Vivo-projekt under utveckling i fjorton länder och växer ständigt.
 15. U&W [you&we]s kund Destination Sigtuna som består av femton aktörer inom besöksnäringen vinner Ecologistic Award 2011 som första klimatneutrala destination. Ett varmt grattis!
 16. I år fyllde U&W [you&we] 16 år! Den 16 januari 2012 flyttar vi dessutom till nya större lokaler på Stora Nygatan 45 i Gamla Stan tillsammans med futerra som arbetar med hållbarhetskommunikation. Titta gärna in på en kopp kaffe under det nya året och håll utkik efter vår nya hemsida.
 17. Klimatförhandlingarna vid Cop17 i Durban avslutas. Kyotoavtalet fick en efterlängtad förlängning, men med blekt resultat för klimatet.  Det gör att vi gläds extra mycket av våra ambitiösa kunder som går före och gör hållbara affärer, oavsett vad som sker på den politiska arenan.
 18. Under året har vi anordnat 18 olika former av inspirationsseminarium. Klimatsalonger växlar upp och blir Planetsalonger, under året har vi diskuterat ämnen som ”Har klimatet ett kön? ”Konsumtion som livsstil”, Klimatkompensation- grönmålning eller verkligt klimatansvar? ”Om vår sköra värld”. Bli gärna vän med oss på facebook för att se vad 2012 har att bjuda på…
 19. Våra kunder är nöjda med vår insats! Det visar årets kundenkät där 100 % svarar att de skulle rekommendera oss vidare. Det har inget med siffran 19 att göra, men vi är glada för resultatet ändå…
 20. 2011 är FN:s internationella skogsår och Plan Vivo firar att de ställde ut sitt miljonte trädplanteringscertifikat. U&W [you&we] är största återförsäljare i världen. Under året har vi hjälpt våra kunder att plantera ca 1100 fotbollsplaner träd.
 21. En stor händelse under året är att U&W [you&we] har öppnat ett kontor i Brasilien som drivs av Adalberto Alencar.  Inom ramen för Agenda 21 har biologisk mångfald en mycket hög prioritet i Brasilien och vårt arbete i landet handlar bl.a. om att värdera ekosystemtjänster, stärka biologisk mångfald i exploateringsprojekt och överföra svensk miljöteknik.
 22. 22/12, snart är det julafton! Om du fortfarande letar efter den perfekta julklappen kan vi rekommendera den nylanserande produkten CarbonBills! Ett ypperligt sätt för privatpersoner eller organisationer att ge bort klimatkompensation i lyxförpackning. Se www.carbonbills.com
 23. På uppdrag av U&W[you&we] utförde Novus i somras en undersökning som kartlade ca 1000 svenskars kunskap och attityder till klimatfrågor. Resultaten visade att 2 av 3 känner till begreppet klimatkompensation samt att klimatansvar har blivit ett konkurrensmedel som företag kan använda sig av i större utsträckning än vad företagen insett. Hör av dig om du vill ta del av fler intressanta resultat.
 24. 24.Under året som gått har vi fått äran att ta oss an en rad spännande nya uppdrag. Tack alla nya och gamla kunder samt samarbetspartner för ett givande år! God 24/12 och…

…VI SES NÄSTA ÅR!

Med CSRD och ESRS ställs högre krav än någonsin på företagens systematiska hållbarhetsarbete. Samtidigt kan arbetet bidra till konkret affärsnytta, där den dubbla väsentlighetsbedömningen ofta är det första steget. 

Omfattas ditt företag av CSRD så har du inte så mycket val annat än att leva upp till kraven, men också för den som inte omfattas finns stora vinster med att använda sig av standarderna. Till exempel innebär en dubbel väsentlighetsbedömning en mer omfattande kartläggning som även tar hänsyn till omvärldens påverkan på företagets finansiella resultat. Den typen av insikter är värdefulla för verksamhetens riskhanteringsarbete och är en hjälp i att identifiera affärsmöjligheter. 

CSRD tar hållbarhetsarbetet till nästa nivå 

Många företag kan uppleva rapporteringskraven i CSRD och dess standarder ESRS som en stor börda. Vi tycker att verksamheter ska lägga fokus på att implementera eller förbättra sitt systematiska och strategiska hållbarhetsarbete, baserat på due diligence-principen, och snarare se rapporteringen som ett utfall av hållbarhetsarbetet. Det gör att fokus hamnar på det som är viktigt och ger resultat: arbetet med ständiga förbättringar. 

Genom att fokusera på att lyfta hållbarhetsarbetet, både vad gäller konkreta aktiviteter och struktur och processer, kan verksamheter få bättre styrning och förbättra sin konkurrenskraft. Med andra ord är det inte bara de som direkt omfattas av CSRD som kan vara hjälpta av arbetet. Även de som indirekt omfattas, som del av ett större bolags värdekedja, eller frivilligt vill ta sig an CSRD, har mycket att vinna på att utveckla hållbarhetsarbetet till mer strategiska och processdrivna nivåer.  

Det är just detta som vi på U&We ser som det stora värdet av att arbeta utifrån CSRD och ESRS: att ett företag kan gå från att arbeta med separata och ibland mindre väl motiverade hållbarhetsprojekt till att ha en tydlig process och handlingsplan för varje enskild väsentlig hållbarhetsfråga som följs upp med hjälp av mål och indikatorer.  

U&We:s syn på ett systematiskt hållbarhetsarbete

Börja där du står 

Eftersom verksamheter har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete och kraven i CSRD och ESRS är många, ser vi att det ofta är nyttigt att ta sig an arbetet stegvis. Till exempel anpassar vi den dubbla väsentlighetsbedömningen efter våra kunders verklighet (till exempel tidigare väsentlighetsarbete, kunskap om och kontroll över värdekedjan samt nuvarande riskhanteringsprocesser).  

För en verksamhet är det rätt att redan från början göra en komplett analys med fullödiga impact- och scenarioanalyser utifrån flera tidshorisonter. För en annan räcker det med att börja med några av delarna och sedan se över, komplettera och fördjupa underlagen och väsentlighetsbedömningen när man blivit varm i kläderna. Då ger vi en kartbild över vad som gjorts och vad som återstår att göra för att efterleva CSRD. 

Utifrån vår erfarenhet är det en process som väcker många tankar och frågor. Vi ser därför att det är nyttigt att komma igång så snart som möjligt och sedan kunna lägga på delar efter hand, innan man ska rapportera enligt CSRD första gången – då ska man såklart vara redo. En GAP-analys är också en bra start för att se vad verksamheten redan har på plats och vad som behöver implementeras. 

Vår process för dubbel materialitetsanalys 

En dubbel väsentlighetsbedömning tittar dels på verksamhetens negativa och positiva påverkan på människor, miljö och samhälle genom olika hållbarhetsfrågor och dels på hur hållbarhetsfrågor påverkar verksamhetens finansiella resultat. Vi arbetar ofta med kunder i workshop-format där vi faciliterar bedömningsprocessen och diskussionerna, alternativt att vi tar fram material för att kunden ska kunna göra arbetet på egen hand med stöd av oss. Bedömningarna utgår från kraven i ESRS och kundens bransch och verksamhet. Hållbarhetsfrågorna kommer från ESRS-terminologin och kundens verklighet. Som underlag till bedömningen samlar vi in existerande dokumentation om verksamhetens påverkan på omvärlden, intressenters förväntningar och behov, värdekedjan med mera, och vid behov kan vi göra kompletterande analyser.

Resultatet av den dubbla väsentlighetsbedömningen är en lista över verksamhetens väsentliga frågor, enligt de tröskelvärden som satts i förarbetet. Vi ger också input kring vad som kvarstår för kunden att göra för att ha upprättat en dubbel väsentlighetsbedömning enligt CSRD/ESRS, om det är så att kunden valt att börja med en förenklad process. 

När styrelsen har beslutat kring de väsentliga frågorna är det dags för företaget att upprätta handlingsplaner, sätta mål och bestämma indikatorer för de väsentliga frågorna. Om företaget önskar kan vi stötta även i den processen.  

ESRS-standardernas uppdelning

Nuläget för CSRD och ESRS 

CSRD-direktivet trädde i kraft den 1 januari 2023 och ska implementeras i EU-ländernas nationella lagstiftning. I Sverige ska CSRD införlivas i lagstiftningen den 1 juli 2024. De tillhörande sektor-agnostiska ESRS-standarderna för större företag finns tillgängliga, medan de sektorspecifika och standarderna som ska gälla för små- och medelstora företag ännu är på förslagsstadiet. 

De företag som är först ut rapporterar för år 2024 (med publicerade rapporter under 2025). Längre fram omfattas något mindre bolag och listade små och medelstora bolag (så kallade SME:er). För SME:er finns separata standarder för de som är listade och även för de som rapporterar frivilligt. 

På U&We upplever vi att den nationella lagstiftningen länge har velat i en mängd hållbarhetsfrågor. Det representerar inte de kunder vi möter, som efterfrågar tydligare styrning och har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor då man ser att det bidrar till en större affärsnytta. Att fokusera på goda affärer har varit vårt arbetssätt sedan vi grundades 1995 och det är inspirerande att se hur både näringslivet och EU arbetar systematiskt och dedikerat för en mer hållbar utveckling.

 

Vill du lära dig mer om hur ditt företag kan ta de första stegen mot CSRD-efterlevnad? Anmäl dig till tredje delen i vår webbinarserie om CSRD/ESRS som handlar om strategi, mål och handlingsplaner.