När man är konsult inom hållbarhetsområdet får man kännedom om många olika typer av miljöförstöring. Ibland diskuteras vilken som är värst, svårast att lösa eller kanske onödigast.

I många fall står ju en upplevd nytta mot ett visst mått av negativ miljöpåverkan. Uppvärmning är ett klassisk nytta-mot-påverkansexempel. Ofta finns långsiktiga lösningar där man kan få nyttan men undvika miljöförstöringen. Ofta krävs investeringar i exempelvis bergvärme, pelletseldning eller liknande. Relativt lättlöst problem.

Ett mer svårlöst problem är väl kanske transportfrågan där investeringar måste ske på många håll och i olika steg. Att lämna fossilberoendet kräver att vi får bättre kollektivtrafik, elbilar, lösningar för tunga transporter och en hel del annat. Men ändå, fullt möjligt att lösa.

Inom matområdet upplever man att svinnproblemet, dvs att mycket av den mat som produceras inte kommer till nytta utan slängs i den långa kedja av mellanhänder som finns eller inte äts upp. Fruktansvärt onödigt och dessutom kostsamt. Över 1 miljard kilo slängs i Sverige varje år.

Men värst är krig – utan tvekan. Förstörelse och lidande. Så det gäller att vi hjälps åt att förhindra krig. Jag tror att ett viktigt sätt är en öppen och granskande journalistik. Något som blir mer och mer utsatt och svårt. I ett nytt projekt vill Martin och andra sätta sökarljuset på undangömda konflikthärdar. De vill finansiera verksamheten med crowdfunding. Jag hoppade på det direkt, känns som en given insats. Kanske du med?

Senaste Inläggen