Så här i vårens tid har jag tagit fram Rachel Carsons bok Silent Spring eller Tyst Vår som den svenska titeln lyder. Det är i år precis 50 år sedan den gavs ut. Det var en larmsignal som skakade om och öppnade ögonen på många. Ska man räkna upp böcker som påverkat och förändrat sin samtid måste den komma högt på listan. För den som inte var med: Rachel Carson beskrev hur fåglarna försvunnit ur landskapet. Det var DDT, kvicksilver och andra miljögifter som tystat fågelsången. Hon pekade också på att gifterna lagrades och vandrade upp i näringskedjan och till sist hamnar i modersmjölken och i ofödda barns vävnad.

I know the planet is warming, I know the risks involved, but my personal impact has often seemed distant and abstract. Until I found out about my ”ice-print.

sea_ice_polar_bear

Research by the MaxPlanck Institute for Meterology reveals how much sea ice is lost each year for each tonne of CO2e emissions. Find out how much this is per tonne and per person here.