Har under ett par timmar fått en utförlig guidning nere i Sveriges och världens största och mest moderna gruva. LKAB i Kiruna. Eftersom efterfrågan på malm är stor och priserna höga är det ekonomiskt försvarbart att projektera en stadsomvandling där man kommer flytta stora delar av centrala Kiruna.

Kiruna samhällsomvandling
Karta över Kiruna samhällsomvandling

I fjol gjorde LKAB en vinst på 17 miljarder, flytten beräknas kosta 16 miljarder medan man kalkylerar att kunna bryta malm i ytterligare 20 år på den nya nivån på drygt 1.300 meter från 0-nivån. Alltså lönsamt…

Men är detta bra eller dåligt? Tror frågan är något mer komplex än så men jag slås av att det mest talas om de ekonomiska aspekterna. De sociala aspekterna för människor som tvingas lämna sina hem – hur räknar man på dem? Åh andra sidan kommer det skapas många nya arbetstillfällen vilket är en positiv samhällelig aspekt.

Backsvala
Backsvala, vanlig bostad i slutet av 1800-talets Kiruna

Samtidigt råder stor bostadsbrist, precis som under början på 1900-talet. Idag bor gruvarbetarna i flervåningsbaracker.

Men miljön, hur har de räknat på den? Klimatsmarta pellets framhålls under guidningen, på många av skyltarna och i broschyrer. Men miljöfrågan och dess utmaningar är för mig större än så. De andra delarna i vad planeten klarar verkar inte tas med. Tänker på fosforen som läggs på hög, hålet i backen och sjön som man valt att dränera för att nå fram till malmfyndigheter. Vi befinner oss i ett mycket speciellt område, till delar orörd vildmark som återigen exploateras hårt. Vad kommer våra barn och barnbarn tänka om vår förhållandevis kortsiktiga vinstmaximering?

Men utan gruva inga jobb, eller? Hur tänker Nordkalk vad gäller Ojnareskogen på Gotland? Hur resonerar Shell vad gäller Arktis? Här kan du läsa mer om Ojnareskogen & vad som händer i Arktis. Åsikterna går som vanligt isär, beroende på om man lägger tyngdpunkten på hållbar eller utveckling.

 

I know the planet is warming, I know the risks involved, but my personal impact has often seemed distant and abstract. Until I found out about my ”ice-print.

sea_ice_polar_bear

Research by the MaxPlanck Institute for Meterology reveals how much sea ice is lost each year for each tonne of CO2e emissions. Find out how much this is per tonne and per person here.