Idag existerar mycket av företagens samhällsansvar på frivillig grund men kan det finnas ett behov av att göra detta arbete till en juridisk fråga?

Frågan som ligger till grund är vad företag bör ha för funktion i ett samhälle och vilkas intressen de bör tillgodose. De företag som idag arbetar med CSR-frågor har tagit ställning och vill ta ansvar som går utöver deras ägares vinstintressen. CSR handlar om företagens frivilliga ekologiska, ekonomiska och sociala ansvarstagande. Genom att identifiera och ta tillvara på andra intressenters behov kan de bidra till ett mer hållbart samhälle samtidigt som det genererar konkurrensfördelar för företaget.

Hur långt ska då företagens frivilliga ansvar sträcka sig? Under gårdagen höll SVN- Social Venture Network, ett seminarium kring mänskliga rättigheter i företagsvärlden. Amanda Jackson, koncernstrateg på Swedbank med inriktning på MR-frågor, talade kring företagets frivilliga ansvarstagande ur ett socialt perspektiv. Bankens rykte och kundernas förtroende är viktigt att förhålla sig till. Vid nya affärer görs bedömningar om det föreligger risker att de mänskliga rättigheterna kränks. Vilket på många sätt kan vara ett komplicerat och omfattande arbete. Samtidigt får man inte glömma att det fortfarande är de ekonomiska intressena som styr verksamheten.

Hanna Gardes från MR-fonden talade, utifrån ett multinationellt företagsperspektiv, om vad resultaten blir av otillräckliga juridiska avtal för företag gällande sociala frågor. Under åren som hon arbetat med frågor kring mänskliga rättigheter har hon ofta hört att företag önskar mer reglering kring dessa frågor, att företagen vill ha klara riktlinjer att förhålla sig till. Medan förespråkare för CSR-arbete talar om just den frivilliga aspekten i arbetet som själva moroten till utveckling och förbättring.

Det viktigaste är ändå att utifrån vilket perspektiv företagen än arbetar ifrån, vare sig det handlar om frivilligt eller lagstadgat ansvar, ska målet vara det samma. Företag har makt att påverka och förändra samhället mot en hållbar framtid!

Det finns ett par färska exempel när stora företag står för sina värderingar oavsett om det slår mot aktievärdet. Vid Starbucks bolagsstämma klagade en aktieägare över att företagets policy att stödja homoäktenskap påverkade avkastningen negativt. Svaret från VD Howard Schultz var att mångfald inte var ett ekonomiskt beslut och kunde aktieägaren få bättre avkastning någon annanstans föreslog Schultz honom att sälja sina aktier i Starbucks. Uttalandet drog ner applåder.

Tom Cook, VD för Apple, mötte en liknande reaktion vid Apple’s bolagsstämma, vilket fick honom att ilskna till. Bakgrunden är att företaget har åtagit sig att investera i förnybar energi motsvarande 100% av sitt energibehov och också att dra ner på användningen av sällsynta jordartsmetaller som bl a kommer från Kongo. Frågan som ställdes var om Apple’s lönsamhet förbättras eller försämras av investeringarna i förnybart. Svaret från Cook var att om aktieägaren inte tror på klimatförändringen och om han bara vill att Cook gör saker för att förbättra avkastningens bör ha sälja sina aktier. Cook gjorde också en jämförelse: ”When we work on making our devices accessible by the blind, I don’t consider the bloody ROI”. Det var tydligt att Cook talade med stor passion.

Att köpa Apple’s produkter är i mitt fall inget problem. Det har jag gjort alltsedan jag övergav Commodore… Nu är jag betydligt positivare till Starbucks som ju startade i Stockholm med ett kafé på Arlanda följt av Centralen i Göteborg, Malmö och Stockholm och nu också på Stureplan. De har som mål för 2015 att 100% av deras kaffeinköp ska uppfylla etiska krav vad gäller miljö och rättvis handel.

Starbucks har annars fått mycket kritik för att de inte serverar ekologisk mjölk,vilket är en garanti för att mjölken är GMO-fri. De har också ställt sig bakom Monsanto och stämt staten Vermount för att förbjuda GMO-odlade grödor. I Sverige påstår dock Starbucks att de använder ekologisk mjölk.

I England anklagas Starbucks för skattesmitning genom sin avancerade skatteplanering som snedvrider konkurrensen genom att andra kaféer inte har råd med smarta skattejurister.

Det finns därför anledning att fråga varje gång man går till Starbucks om deras kaffe är ekologiskt . Be att få en broschyr eller webhänvisning. Och om mjölken är ekologisk. Det kommer jag att göra.