Folkpartiet stod i tunnelbanan och delade ut äpplen i morse och på äpplet satt en klisterlapp med följande slogan: ”framtiden börjar i klassrummet”. Jag tyckte det var synd att det inte var ett ekologiskt äpple. Alla partier tycker framtidens skola är viktig. När det gäller framtiden för miljön är det större skillnad.

Så är nu Almedalsveckan igång och denna politiska kavalkad är större än någonsin. Antalet evenemang är över 3000 och det är omöjligt att få översikt av vad som pågår. Som representant för U&We kändes det därför bra att börja med ett tema som ligger oss varmt om hjärtat, närmare bestämt maten och att den ska vara ekologisk.

KRAV bjöd in till panel med både politiker och några kommunföreträdare och en bonde. Kommunalrådet Magnus Johansson (mp) satte den viktigaste anledningen till ekologiskt, det innebär att bekämpningsmedel inte tillåts i matproduktionen. Socialdemokraternas Matilda Ernkrans inledde med ett ganska allmänt inlägg men som i alla fall till slut levererade en målsättning att 30% av maten ska vara ekologiskt odlad. Staffan Danielsson (c) anser att Sveriges jordbruk är det renaste i världen och därför ska man först och främst välja svenskt. Ekologiskt är så litet i volym (<5%) att det inte kan vara svaret vid upphandlingar. Bonden Annette Gustawsson hängde på med att anse att svenskt är detsamma som grönt. Hon har en poäng, eftersom eko-kraven varierar i världen, och att svensk eko ofta är bättre än brittisk eko.

Ett viktigt bidrag i diskussionen var från Alvestas kostchef Jens Reinecke, hans exempel visar att det går: 48% KRAV idag och 98% svenskt kött. Med andra ord med rätt upphandlingskompetens och betalningsvilja, kan man få mat fri från bekämpningsmedel. Magnus Johansson (mp) berättade om att de i sin upphandling satsar på långsiktiga avtal för att stimulera jordbrukare att ställa om till ekologisk odling.

Åsa Romson, Miljöpartiet, står för den tydliga linjen att det är den nationella politikens ansvar att sätta mål och skapa de politiska förutsättningarna för att andelen ekologiskt ska öka. Sverige behöver mål för den ekologiska produktionen (30% till 2020) men också en politik som stödjer svensk jordbruksutveckling att ställa om till ekologiskt. Romson kritiserar också starkt att Miljöstyrningsrådet försvinner för att uppgå i konkurrensverket, med oklara ekologiska ambitioner.

Staffan Danielsson (c), talar om att många svenska jordbruk lagts ner och man förstår att han är en företrädare för en pressad näring. Tyvärr känns det som att det är rädslan som styr Centerföreträdaren, att oron för högre produktionskostnader väger högre än viljan att betala för högre matkvalité. När man hör debatten förstår man varför Svenska folket i en undersökning publicerad i Expressen känner störst förtroende för Miljöpartiet i matfrågor. Nära fyra av tio har störst förtroende för MP. Centerpartiet får bara knappt hälften så stort förtroende. Matlandsminister Eskil Erlandssons (c) ointresse för ekologisk mat och regeringens slopande av ett mål för ekologisk odling går i otakt med medborgarnas vilja till giftfri mat. Därför förlorar Centerpartiet kampen om förtroendet i matfrågor hos medborgarna. Centerpartiet behöver satsa på ekologisk mat ifall man vill vara med i miljömatchen om väljarna.