I vårt konsultarbete är vi angelägna att framhålla att hållbarhetsfrågorna ska vara affärsdrivande. När vi tillsammans med Det Naturliga Steget jobbat med Max  Hamburgare har detta verkligen realiserats. pic_bigfrisco Omsättningen ökar, man styr undan från                         klimatbelastande maträtter, man har fått enorm mediaexponering och man vinner hållbarhetspriser. Men Max syns även utanför svenska gränsen. Man har nominerats till det prestigefyllda Green Awards i England.  I fredags visades en dokumentär på BBC om frivillig klimatkompensation i Mozambique och det företag som presenterades är Max (du kan se filmen Taking the Credit, ca 20 min, som  visar vilken stor social nytta som trädplanterng innebär). Och för några dagar sedan hade NY Times en lång artikel om Max och deras hållbarhetsarbete.

Citatet i rubriken kommer från CDP:s globala vattenrapport, “Accelerating Action Global Water Report 2015”, som släpptes i förra veckan. Rapporten baseras på 405 av världens största företags arbete inom vatten.

CDP:s rapport innehåller en rad intressanta perspektiv på statusen för börsnoterade företags arbete inom vatten och är en bra kunskapskälla för att förstå de utmaningar investerare och företag står inför. Några siffror jag tycker är intressanta att:

  • Endast 48 % av företagen mäter upptag och utsläpp av vatten
  • Företagen totalt rapporterar 3 201 vattenrelaterade risker
  • Bara 11 % uppger att de har en vattenpolicy som gäller hela företaget
  • 8 av de 405 medverkande företagen visar ledarskap i förvaltandet av vattenresurser och rankas därmed av CDP som “A-list leaders”

Vattenstress är ett ökande problem i världen och har seglat upp som ett prioriterat område hos bland annat investerare och World Economic Forum. Medan fossila bränslen kan ersättas med förnybara bränslen (vilket upplevs som en utmaning), finns det inget substitut för vatten. Hur utmanade är inte det?