Nu har Zeromission glädjen att få arbeta med ett nytt kompensationsprojekt i Nicaragua.
Projektet fokuserar på återplantering av skog och skogsjordbruk för att skapa ekonomisk utveckling i Nicaragua samtidigt som man bekämpar klimatförändringar och förbättrar den biologiska mångfalden. Genom sammanslagning av brukarnas småskaliga mark ansluter projektet dem till en internationell marknad. Trädplantering skapar nya ekonomiska möjligheter genom diversifiering av inkomst och ett motståndskraftigare jordbruk.

Nicaragua är det näst fattigaste landet på västra halvklotet och har upplevt en av den värsta avskogningen i regionen. Årtionden av destruktiv markanvändning och överexploatering har lett till improduktiva jordar för traditionella jordbruksmetoder och djurhållning. San Juan de Limay, Esteli ligger i norra Nicaragua nära gränsen mot Honduras.

Till skillnad ifrån många andra fattiga områden med hög avskogningen, har Nicaragua en relativt låg befolkningstäthet och en hel del av marken är underutnyttjade Dessutom skapar den låga höjden och närheten till ekvatorn goda villkor för träd som växer upp till tio gånger snabbare än i de nordliga länderna.
Genom fotosyntesen är träd ett av det mest effektiva sätt att undanröja koldioxid från atmosfären. Hållbart förvaltade skogar förbättrar dessutom vatten- och jordkvaliteten, djurs naturliga livsmiljöer och livet för människor som lever omkring dem.

NU är det dags, nu finns det inget mer att skylla på. Både elektriciteten och transporterna finns att tillgå fossilfria i Sverige till rimliga kostnader och med bra urval. Jag har under årens lopp hört så många ursäkter för varför det inte går, framförallt vad gäller bilar och transportfordon men också vad gäller att se till att man har förnybar elektricitet i uttagen hemma och på jobbet.

Nu finns det bra urval på olika fordon som är eldrivna eller drivs av förnybar energi. Postnord är ju ett favoritföretag att gnälla på men de har skaffat ett flertal eldrivna transportbilar. Se nedan.

Urvalet ökar snabbt, här är tre ställen man kan hitta mer information.

Elbil i Sverige

Gröna Bilister

Miljöfordon

Jag har tidigare sagt att 2025 säljs den sista fossilbilen. Nu kommer en rapport i USA som säjer 2024 enligt Ny Teknik.

När det gäller elektricitet i hemmet så är det bara att välja ursprungsmärkt el av ditt elhandelsbolag, annars får du residualelen, dvs skiten som blir över, som har stort klimatfotavtryck. Annars kan man ju sätta upp solpaneler själv, något jag skrivit om tidigare. De åtta paneler vi har på landet ger i snitt 1 850 kWh per år kan vi konstatera så här knappt fem år efter de sattes upp.

För företag (eller andra) som har stora ytor så tas solelskatten bort från och med på lördag – så no more excuses!